next -index- prev

Van het Photokina-front

Voor menig PC-dealer is de tweejaarlijkse Photokina in Keulen de `ver van mijn bed-show'. Het gaat immers toch maar om fotografie en wat video. Schijn bedriegt echter. Ondanks de op zichzelf wat matte vertoning van de Photokina-beurs viel onder het oppervlak toch veel beroering te bespeuren. Er zijn ingrijpende ontwikkelingen in gang die hun weerslag voor de PC-dealer kunnen gaan hebben.

Fotografie
Als eerste de digitale fotocamera. Tal van dealers geloven nog dat de digitale fotocamera of een peperduur professioneel apparaat of een speeltje voor schade-experts en Internetters is. Beide beweringen werden op de Photokina'96 gelogenstraft. Peperduur zakte van vele tienduizenden guldens voor bruikbare dtp- en presentatiekwaliteit naar bedragen tussen de fl. 2.000,- en fl. 6.000,-. Daar kan men heel wat camera- en opnamemogelijkheden voor krijgen. De grote fotomerken (Canon, Kodak, Fuji , Olympus en Rhico) gaan voorop, maar worden naar de kroon gestoken door leveranciers van consumenten- en professionele elektronica (Sony, Samsung, Casio en Chinon). De digitale fotocamera wordt duidelijk rijp voor de massamarkt van klein zakelijke gebruikers en serieuze fotografen. Thuiskiekers zullen spoedig volgen.
Nu staat de verkoop van digitale fotocamera's niet los van completerende randapparatuur. Printers, afspelers en digitale dokasystemen volgen in het kielzog. Een aantal kwijnende fotodetaillisten is al ontwaakt en biedt complete systemen met notebook en printer aan. Zij worden aangemoedigd door gerenommeerde fabrikanten van fotopapier en ontwikkelapparatuur. Die brengen speciale inkjetpapier en fotorealistische afdrukkers via het fotokanaal aan de man. Enorme posterprinters kunnen gewoon op de zaak of zelfs thuis gečnstalleerd worden. Traditionele PC-dealers kunnen bij zowel de digitale camera's, fotocomputers en het printen een potentiële groeimarkt aanboren of verliezen. Het blijft een kwestie van tijdig inspelen. Idem dito bij het Advanced Photo System (APS). Ondanks de vertraagde introductie (men sprak spottend van After Photokina Sales) lijkt het APS-systeem goed aan te slaan.
En niet alleen bij gemakzuchtige kiekjesmakers. De op de filmdrager aangebrachte magneetstrook maakt APS tot een hybride medium. Aan de ene kant de volle beeldkwaliteit van de chemische emulsie. Aan de andere kant de opening naar de digitale verwerking, archivering en presentatie in de vorm van de magneetcodering. Fuji komt al met volwaardige PC-scanners en PC-gestuurde centrales. Ook hier loert de fotomarkt op traditionele PC-randapparatuur.

Video
De impact die Digitale Video (DV) momenteel heeft wordt door te veel PC-dealers genegeerd. Video lijkt het communicatiemedium van de komende jaren te gaan worden. DV brengt hoogwaardige videoproducties binnen ieders (!) bereik. In nog geen jaar tijd blijkt 8% van de camcorderverkopen aan amateurs een DV-model te betreffen. Sterker nog, bijna 40% van professionele gebruikers beschikt al over DV-apparatuur. Zowel Sony als JVC en Panasonic brachten op de Photokina een groot assortiment aan professionele DV-camera's, recorders, tapes en montage-apparatuur uit. Dat is Hi8 en S-VHS in een dermate korte tijd nooit gelukt.
'Leuk hoor video, maar wat moet ik daar mee?' hoor ik menig dealer al verzuchten. Wat dacht u echter van de het bewerken en processen van de geschoten opnamen op de PC? FireWire (IEEE 1394), complete videowerkstations beneden de 10.000 piek en een groeiend aantal capture-kaarten met bijbehorende software zijn inmiddels realiteit geworden. De AV-dealer verkoopt naast bruin goed ook al video-PC's.
En straks gaat de Casablanca in grote getalen de huiskamer in voor leuke thuisfilms uit een soort non-lineair editing `videorecorder'.
Video-conferencing wordt eveneens opgepakt door de grote videomerken. Die pakken het technisch beter aan dan dat gekluns over Internet. ISDN en hybride coaxkabel plus complete bedrijfsnetwerken zijn binnenkort uit voorraad leverbaar. Heel vervelend voor de LAN-dealer die te laat op AV-communicatie overschakelt. De Digital Video Disc (DVD) was slechts sporadisch aanwezig. Niettemin verwacht Panasonic volgend voorjaar in de huiskamer te staan en eind 1997 in de PC te zitten. Het multimedia-Mekka in digital video quality en AC3-surround lijkt te zijn aangebroken.

Corporate media
Een bezoekje aan het vakdeel van de Photokina toonde aan dat de corporate-media nog lang niet uitgestorven zijn. Fabrikanten van overhead-, LCD-video- en diaprojectoren met overvloei-units, lasershows en grote beeldwanden zijn zeker niet aan het eind van hun Latijn. Zij omarmen de PC, Windows en NT met open armen en koppelen er met gemak nog een home-bus voor de zaalverlichting en klimaat aan. Multimediashows die voorheen een klein leger technici vroegen werken nu via een draadloze afstandsbediening gekoppeld aan het notebook-mediacentrum. Weer een treffend voorbeeld van branche-vreemde fabrikanten die de PC in hun marktpatroon integreren. Een traditionele PC-dealer zonder kennis van zaken zal de corporate mediamarkt geleidelijk aan deze aanbieders gaan verliezen. Daar helpt geen informatiezuil of SCALA MM100 tegen.

Oppassen
Na het aanschouwen van de Photokina vinden wij dat het oppassen geblazen is voor de traditionele PC-dealer. Wie niet meegaat met de nieuwe media geeft straks de bruingoed AV- of fotosector de kans een belangrijk marktaandeel af te gaan snoepen. Verbreding van de kennis en het eigen aanbod zullen het wapen in de strijd om de multimedia en CE-koper moeten worden.

U.S.