next -index- prev

Weggestuurd of tactische zijstap

Te gevaarlijk voor de Internet-bubbelaars?

Het terugtreden van Gates, aan het begin van een nieuw millennium, is door velen becommentarieerd. Het zou niet meer zijn dan de bekrachtiging van de status quo, een buiging naar de overheid vanwege de dreigende opsplitsing, Gates had eigenlijk al de leiding uit handen gegeven, Ballmer was toch al president. En Gates is helemaal niet weg, die blijft gewoon als techneut, dus er verandert niets. Volgens anderen zat de rot er bij Microsoft al een paar jaar in, was het bedrijf stuurloos en was Steve Ballmer de grote redder.

Ik heb persoonlijk nog een andere visie op de zaak. Volgens mij begon Gates, met z'n uitspraken over een oververhitte economie en met name over de overgewaardeerde Internet-fondsen, te gevaarlijk te worden voor de bubble-economie. Als de rijkste man ter wereld publiekelijk gaat twijfelen, dan zou dat wantrouwen wel eens aanstekelijk kunnen zijn. Dat kunnen we niet hebben, zeker niet met verkiezingen voor de boeg, met de dollar en Wall Street zo hoog, een instorting van de markt zou dramatische gevolgen kunnen hebben. Dat is volgens mij de reden waarom Gates het veld moest ruimen. Nu klinkt het wat `conspiracy'-achtig, wie zou de rijkste man ter wereld onder druk kunnen zetten? Daar komt die slepende rechtszaak om de hoek kijken en het feit dat Gates en (Microsoft) z'n geld ook in allerlei andere bedrijven heeft zitten (UPC bijvoorbeeld) en ook van die kant druk kan zijn uitgeoefend.
Wat was de rol van mede-grootaandeelhouder Paul Allen bijvoorbeeld, iemand die niet zo erg gelukkig opereert met onder meer zijn priveresearch-organisatie Interval. Die toekomstvorsers-club heeft nog niet zoveel laten zien, behalve een hautaine en arrogante houding en een neiging tot kennis-monopolisatie en geheimhouding. Maar waar blijft die revolutionaire technologie uit de Interval-stal? Mensen zoals Allen die tientallen en via de leverage van hun venture-capital partners honderden miljarden dollars hebben te besteden, kunnen ook de politiek onder druk zetten en omgekeerd. En zo zijn er meer `maatjes' uit het grote circuit van de venture-capital wereld waarvan de motieven in twijfel getrokken kunnen worden. Die snel rijk geworden kaste van deal-makers, regelaars en business-plan fantasten is erg invloedrijk geworden en soms een tikje megalomaan. Super-zeiler Jim Clark, maar ook onze Roel Pieper behoort daarbij.
Eenmaal toegetreden tot de `machers' lijkt het alsof missers en ontslagen daarna niet meetellen. Alleen al het verbinden van iemands naam aan een verder middelmatig clubje (Lost Boys) kan de IPO-opbrengsten opstuwen tot virtuele toppen. De kritiek op wat zo'n bedrijf nu werkelijk in huis heeft verstomd, men koopt wat leuke media-aandacht, maar harde cijfers ontbreken, hoe meer verlies hoe meer toekomst lijkt het wel.
We zullen zien in hoeverre de World-Online IPO ook in dat opzicht helder is, in hoeverre men de betrokkenheid van het management bij eerdere beursmissers verdisconteert, in hoeverre men in de omzet een differentiatie liet zien tussen wat aandeelhoudende bedrijven inkopen en wat op de `vrije' markt is verkocht. De belazer-maatschappij, de dot.con houding, waar de overheid graag aan meedoet door blinde privatisering grijpt om zich heen. In een vorige Dealer-Info wezen we al op de schandalige situatie rond de Digitale Stad Amsterdam, waar jarenlange overheidssteun nu zomaar wegschuift in de zakken van personeel en directie en de politiek zwijgt. Medeschuldig of gewoon dom, lonkend naar een burgemeestersstoeltje of politieke carriere, uit eigen ervaring moet ik constateren dat politiek een vies en currupt spelletje is geworden.
Gates gevaar voor Internet-speculanten In de VS gaat het met bedrijven als Amazon in overtreffende trap de kant van bijna criminele windhandel uit. Maar als dat spel van speculanten, van glorieuze voorspellingen, van hype en zakkenvullerij tot stilstand zou komen, wat dan. Dan is de commotie over Kohl's miljoenen zo vergeten, als de beurs wakker wordt uit haar droom gaan we nog wat anders beleven.
Naar mijn gevoel, want bewijzen kun je zoiets niet, is het terugtreden van Gates dus niet helemaal vrijwillig. Hij werd een gevaar voor de bubble, iemand die openlijk gaat verklaren dat hij zijn rijkdom wil gaan gebruiken om de wereld te helpen, daar hebben banken, investeerders en de overheid geen behoefte aan. Weg met Gates en laat de spin-doctors het verder maar opknappen. Nu ben ik nooit een vriend van Bill geweest, mijn persoonlijke contacten met hem in de MSX en NCC-jaren gaven mij de indruk dat hij een moederskindje was, niet erg tactisch (de ruzie met Kay Nishi staat me helder voor de ogen) maar wel altijd op het juiste moment op de juiste plek. Maar Bill is ondertussen zelf vader en wijsheid komt met de jaren, ik kon me wel vinden in z'n kritischer opstelling tegenover de Internet-bubble.

Steve zet nieuwe koers uit
Gates was nog niet weg of de koers van Microsoft (zoals de spin-doctors die uitleggen) veranderde. Steve gelooft niet in een PC op ieder bureau, maar in Windows op ieder apparaatje. De intelligente telefooncentrale, de zakcomputer, de mobiele Internet-telefoon, uw ijskast en uw electronische dokter, allemaal moeten ze met Microsoft software gaan draaien. Applicatie-gericht, met een zweempje klantgericht denken versierd, Ballmer gaat het anders doen. De verhalen over mismanagement, over hoe Gates het overzicht was kwijtgeraakt, hoe Microsoft stuurloos was, en Ballmer eigenlijk al jaren bezig is de zaak weer te klaren, kennen we dat soort verhalen niet bij iedere nieuwe topman. Zo ging dat bij Compaq toch ook, en hoe werd Timmer niet bij het vuilnis gezet. De oude leiding moet in zekere mate in diskrediet gebracht worden, de nieuwe bezems moeten schoon kunnen vegen. Maar in dit geval was die nieuwe bezem er al jaren, deed ook voor Windows 98 al de marketing en wie Ballmer wel eens heeft horen spreken weet dat hij net zo'n soort bully is als Timmer. Niet bepaald de tactische diplomaat die de zaakjes met het Justice-department glad gaat strijken.

Hoezo marketing
De vraag is ook of de `nieuwe' Microsoft aanvoerder qua marketing het wel beter zal doen. De grote makke van het bedrijf is toch altijd geweest dat men enerzijds qua producten altijd te laat en veelal met een paar herstarts kwam en anderzijds qua verkoop de strong arm methodiek hanteerde. Dwing de markt je producten te accepteren, vanuit een machtspositie. Dat is de basis van veel klachten en van de reeks juridische procedures wegens anti-monopolie-praktijken. Het klinkt heel leuk dat nu de klant weer koning moet worden, dat het gaat om nieuwe applicaties en nieuwe platforms, maar heeft u werkelijk vanwege de kwaliteit voor Microsoft Word gekozen, of was dat omdat de alternatieven verdwenen waren. Als er een goed werkend en stabiel alternatief was voor Windows, wat koos de klant dan? Linux rijst vooral uit de Unix-as (was het niet Pieper die ooit Unix min of meer ten grave liet dragen) als alternatief voor Windows.

Het valt niet te ontkennen dat de verkoopmethodiek van Microsoft er een was van angst. Als je niet met ons meedoet val je buiten de boot. Bestel vooral per pallet, anders kun je niet op tegen de prijsboksers. Als dealer kent u de taktieken, met Windows 2000 krijgen we het hele circus weer over ons heen, u dient dit OS de klant vooral door de strot te drukken, daar is de hele aanpak op gebaseerd. Dat is niet fout, het is een basishouding van Microsoft, verkoop niet uit liefde, maar gebruik de haat. Microsoft was ook de drijvende kracht achter de Gestapo-methodiek van de NSA en BSA tegen de piraten, Microsoft wilde de gegevens van haar klanten via de achterdeur van het OS te pakken krijgen, er zijn legio voorbeelden van deze marketing-attitude.
De grote Windows 2000 rally moet nog beginnen en daar moet blijken of Ballmer ook maar wat leutert of dat Microsoft inderdaad een wat andere marktbenadering krijgt. En dan is het de vraag of de stuwende kracht in het bedrijf, de technische wonderboys met hun optieregelingen als aanjager, wel zo gemotiveerd blijven. Iedere 4 jaar een nieuw OS maken is niet voldoende, er moeten ook andere applicaties ontwikkeld worden, Microsoft kan zich niet nog eens permitteren achter de markt aan te lopen en de misser met Windows CE, dat de organiser/zakcomputermarkt toch niet wist te beheersen is een teken aan de wand. Misschien is de beste raad aan Bill Gates dan ook, dat ie z'n miljarden maar beter kan incasseren en nu eens echt wat kan gaan doen aan onrecht, ziekte, milieu en de groeiende tweedeling in de wereld. Volgens mij gaan we tegen mei een behoorlijke beurscrisis tegemoet, als Bill z'n miljarden nu even op het droge haalt (en niet herbelegt in bubble-fondsen) kan hij z'n filantropische beloften dan gaan waarmaken.

Luc Sala sala@dealerinfo.nl


© NetInfo