next -index- prev

Web-chaos: Regulering weer van stal

Met steeds grotere regelmaat blijken ook goed beveiligde sites en servers het slachtoffer te worden van hacker-aanvallen, de craze van het moment zijn de massale opvraagacties die leiden tot verstopping en het nu bekende DOS ofwel Denial of Service, de zaak gaat plat. Weer eens wat anders dan virussen, cookies of Trojan Horses en niet af te schermen door zandbakken, vuurwallen of wat dan ook. Alleen door op te treden tegen de computers, waar de aanval direct of indirect vandaan komt, is er wat aan te doen. Maar dat betekent ingrijpen door een of andere instantie, al was het maar de provider die ontdekt dat vanuit zijn customer-base zoiets is opgezet. Aantasting van de vrijheid van meningsuiting, wordt dan snel geroepen, met aan de andere kant bijvoorbeeld Clinton, die door verdergaande wetgeving bijvoorbeeld de FBI hier weer meer macht wil geven. Hier staan de vrije markt en de noodzaak tot regulering weer tegenover elkaar. Vrijheid tegenover veiligheid, de vrijheid om grensoverschrijdend te emailen of zaken te doen, maar ten koste van veiligheid als het gaat om drugs, terrorisme, wapens, porno of dit soort hacker-praktijken. Is het niet ironisch dat het meest ongebonden systeem ter wereld, het Internet met z'n miljoenen deelnemers op gelijk (peer-level) niveau, nu weer een hiërarchische structuur of zelfs een net-politie nodig heeft?
© NetInfo