next -index- prev

E-commerce: dromerij of lopen we voor?

Volgens onderzoek van IDC loopt Nederland Europees gezien voorop bij het zakendoen via Internet, met een nieuwe generatie van bedrijven die de Amazons en Yahoos van morgen kunnen worden. Uit het voor Cisco uitgevoerde onderzoek kent het Nederlandse MKB - op Zweden na - het hoogste aantal 'fasttrackers', bedrijven die al intensief op het Web bezig zijn. Zo'n 15% van de MKB-ondernemingen (ongeveer 4200 bedrijven) behoren tot deze 'fasttracker'-categorie, die volgens het rapport `op het punt staan' op succesvolle wijze aan web-handel te doen. Snelle omzetgroei, lagere operationele kosten en betere interactie met klanten zijn ijzers die ze in het vuur hebben. Daarbij streven ze traditionele ondernemingen voorbij en pakken ze een nieuwe markt. Volgens IDC zijn het dit soort bedrijven die ervoor gaan zorgen dat de web-concurrentie achterstand van Europa ten opzichte van de Verenigde Staten wordt ingelopen. `Een groot deel van de fasttrackers in Europa zijn kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen. De beheersing van het Engels, de hoge penetratie van de PC en een goede infrastructuur hebben ertoe geleid dat zowel starters als bestaande MKB-bedrijven investeren in Internettechnologie, om zo een concurrentievoordeel te behalen', stelt Hans Liebregts (directeur MKB bij Cisco). `Als gevolg zien we dat de fasttrackers snel traditionele werkende bedrijven inhalen en voorbijstreven voor wat betreft de groei- en winstcijfers.'
Web-bedrijven maken intensief gebruik van computers, verzamelen gedetailleerde klantinformatie en bieden verkoop en ondersteuning via websites. Ook maken ze gebruik van Intranet/extranets als onderdeel van hun bedrijf. Doordat ze kosten-efficiënter opereren en lagere prijzen hanteren dan traditionele concurrenten, kan een winstmarge van 5-20% binnen een jaar groeien tot 20-40%, zo stelt IDC. Tot de 'fasttrackers' behoren middelgrote bedrijven uit de financiële sector, zakelijke dienstverleners maar ook kleine familiebedrijven. Een groeiend aantal ondernemingen start ook direct op het web. Andere categorieën die in het
onderzoek worden genoemd zijn `enthousiaste'(die gebruiken de web-site vooral als infomatie-medium) en `gevoelige' bedrijven (die zien in dat ze niet om het Web heen kunnen). Achterblijvers (`laggards') zonder plannen zijn er natuurlijk ook. Andere interessante uitkomsten zijn dat 60% van de onderzochte bedrijven Internet-toegang heeft maar bij ruim de helft is minder dan 30% van de PC's op computers er op aangesloten. Bij eenderde van de bedrijven hebben 60% van de werkplekken wel Internet. Ook opvallend: in de retail- en de groothandelsector is het percentage Internet-toegang het laagste (respectievelijk 60% en 49%) en kleine bedrijven zijn trager dan grote met het opzetten van een site. Slechts 29% van de kleine bedrijven heeft een web-site, tegenover 54% bij de grotere.
Van de bedrijven die aan web-verkoop doen zit 30% in de retail, 20% in de verzekeringen en 27% in overige financiële dienstverlening. Wie zijn nu die retailbedrijven die volgens IDC/Cisco zo succesvol zijn en tot Yahoo's kunnen worden? Het rapport noemt er een paar, bijvoorbeeld de virtuele wijnverkoper Le Chateau. De wijn is daar goedkoper dan bij de slijter (door het omzeilen van de traditionele inkoopkanalen), het heeft sinds 1996 de omzet verdubbeld en is tot 11 medewerkers uitgegroeid. Of: Dutch Gardens, een postorder-bedrijf in bloembollen dat nu 10% van de omzet via de web-site doet. Of: Davista, online-winkel voor boeken en CD's met veertig man personeel en inmiddels bij de top 3 van veelbezochte web-winkels. Geen woord over shops als BOl, Shop.nl, FreeRecord Shop of hardware-winkels als Take It Now of Buy It Direct die maandelijks naar men zegt toch tonnen omzetten.
Een wat ander geluid klinkt uit het onderzoek `Trends in ICT' van Ernst & Young. Dat meldt dat het bedrijfsleven het ICT-belang wel ziet maar nog lang niet `e-bestendig' is. Bedrijven zijn onvoldoende in staat de commerciële Internet-kansen te vertalen naar hun eigen bedrijf. Een `doe nog maar niet'- of `nimoc'-mentaliteit (`not in my own company') overheerst als het op e-commerce aankomt.
Er dreigt een `digitale watersnood' roept men en dat is voor minister Jorritsma wel weer aanleiding om extra subsidie-geld uit te trekken. Europa loopt achter bij de VS, en Nederland is ook nog lang niet in staat om in de nieuwe economie mee te doen. Met name grote bedrijven zijn afwachtend, slechts 20% is actief bezig met de e-commerce ontwikkelingen. Van de ondervraagden denkt 60 wel dat e-commerce de boel op zijn kop kan zetten, 40% gelooft dat alles bij het oude zal blijven. Alleen in de handel is 75% ervan overtuigd dat er echt grote verschuivingen naar web-handel gaan optreden. E-commerce vooral wordt gezien als een
extra middel om de relatie met bestaande klanten te versterken. Veranderingen in de relatie met leveranciers worden nog minder onderkend. De terughoudendheid heeft ook tot gevolg dat driekwart van de bedrijven op het moment nauwelijks in ICT investeert. Er lijkt eerder sprake van uitstel dan van afstel, want de meesten verwachten wel over twee jaar flink te zullen moeten investeren. Het Nederlandse bedrijfsleven oordeelt volgens dit onderzoek ook ronduit negatief over ICT-leveranciers. De grote meute (80%) vindt dat de ICT-leveranciers de aanschafkosten steevast te rooskleurig voorschotelen. ICT-leveranciers worden meer gezien als opportunisten, gewiekste verkopers dan als zakenpartners.
© NetInfo