next -index- prev

Breedband-Internet: ADSL-TV en Webcasting

Breedband-Internet via een Asymmetric Digital Subscriber Line zal volgens vele telecommunicatie-bedrijven een content-distributeur van formaat worden. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan films uitzenden via Internet maar ook aan Webcasting door omroepen en allerlei on-line video- en informatiediensten. Wat zijn de mogelijkheden en hoe staat het met eenzelfde soort aanbod via kabelmodems.

Streaming video en audio staan midden in de belangstelling. Het Internet moet opgepept worden tot een AV-distributiemedium. In Nederland maken o.a. KPN en dochter Xs4all met Mxstream-abonnementen (ADSL, voorheen de Snelnet-proef), Cistron en Versatel zich sterk. Content-providers als NOB interactive, Cameo Media, @home en de Adam Curry's staan al op ge´nteresseerde klanten te wachten.
De geringe bandbreedte van de koperdraad was altijd een probleem voor de distributie van AV-media over de telefoonlijn. Glasvezel en de coax-kabels hadden betere specificaties. Maar het kan verkeren, het verbeteren van de bandbreedte van het koperdraad via ADSL-technieken en het streaming (als een lopende datastroom) aanbieden van video en audio maken echt real-time video kijken en audio luisteren mogelijk. En dan heeft de alom vertegenwoordigde telefoonkabel een streepje voor op dure glasvezelnetwerken en de al druk bezette kabel-TV infrastructuur. Nagenoeg iedereen heeft een telefoonaansluiting en in een computer hoeft slechts een modem om te kunnen communiceren met het streaming Internet.

Webcasting
Onder Webcasting wordt het uitzenden over Internet verstaan. Dat kan zowel audio (radiostations op het Web) als video (speelfilms, nieuws, sportwedstrijden) zijn. Steeds meer grote evenementen zoals sportwedstrijden, belangrijke nieuwsgebeurtenissen, concerten en speaches zijn live & real-time via het Internet te volgen.
Momenteel beperkt Webcasting zich voornamelijk tot zogenaamde streaming media in kleine Windows-vensters. Slimme streaming-software zoals RealPlayer, de Window MediaPlayer en Apple QuickTime (vanaf versie 4.0). Streaming software comprimeert en decomprimeert grote video- en audioclips tot kleine doorlopende datastromen. Zo'n stroom kan als een vloeiende datareeks van het begin tot het einde worden ingelezen zonder dat eerst het gehele AV-bestand van Internet gedownload hoeft te worden. De streaming media- software legt contact met de video/audio-server, buffert de aanloop van de clip en speelt deze vervolgens als een continue datastroom af. Als het meezit valt een klein filmpje te bewonderen en is er radiokwaliteit audio te beluisteren.
Deze vorm van Webcasting voldoet echter niet voor de verwende kabel- of satellietgebruiker. Die wil minimaal strakke (S-)VHS-kwaliteit over het gehele monitorscherm en hifi 3D sound. Daarvoor zijn echter ingrijpende verbeteringen van de snelheid van Internet over de telefoonlijn (ADSL-modem) of een kabelmodem voor nodig.
Aan de andere kant is er sprake van een groeiend legioen van kleine Webcasters. Met slechts een camcorder en capturekaart voor video en goede soundkaart voor audio kan een server voor streaming AV-distributie gevoed worden. De kleiner webcaster kan serverruimte inkopen bij derden. Grotere Webcasters zullen hun eigen operationele server op het Net willen zetten.

Techniek
Wat is ADSL? In feite een vorm van een digitale subscriber-lijn waarbij de verschillende soorten dataverkeer in frequentiesegmenten worden onderverdeeld. Het gewone analoge telefoonverkeer gebruikt lage frequenties tot circa 4 KHz en het doorsnee Internet-verkeer gebruikt de datafrequenties tot 30 KHz. Over een twisted pair koperdraad kunnen echter veel hogere digitale frequenties boven op de lagere bandbreedte getransporteerd worden. ADSL gebruikt het hogere frequentiespectrum tot circa 1,1 MHz. Daarmee kunnen datasnelheden van 8 Megabits per seconde downstream (naar de gebruiker) en 1 Mbps up stream (interactieve respons naar de provider) gehaald worden. Dat is onder meer geschikt voor het films kijken in MPEG-2 /S-VHS-kwaliteit over Internet. N.B.: De term asymmetric slaat op het feit dat de snelheid downstream hoger is dan upstream, twee verschillende (symmetrische) snelheden.
Het aardige van de ADSL-techniek is dat door het scheiden (splitting) van de verschillende soorten datacommunicatie in elk hun eigen frequentiespectrum er tegelijkertijd spraak/fax en Internet-data over dezelfde telefoonlijn verzonden kunnen worden. Er is een belangrijk verschil met een kabel-modem over de coax-kabel van de kabel-TV. Op het eerste gezicht lijkt de transportcapaciteit tot 30 Mbps van het kabelmodem een aanmerkelijk betere keuze dan een ADSL-modem over de telefoonlijn. Een probleem is echter dat de kabelbandbreedte gedeeld moet worden met alle (buur-)gebruikers in het hetzelfde gebied. Hoe meer gebruikers des te trager het verkeer bij met name upstream verbindingen. Bij een groot aantal gebruikers kan het kabel-modem aanmerkelijk trager blijken dan een ADSL-modem. Weer een ander punt vormt de slechte bescherming van de gebruikers op een kabelmodem-lijn. Meekijken en veranderingen aanbrengen op de computer van de buurman behoort tot de mogelijkheden! De grootste troef van ADSL t.o.v. de kabel-TV blijft echter het immens grote aantal beschikbare lijnen, iedereen zijn eigen oprit naar het Internet, met een gescheiden service per gebruiker.
Een nog onbesliste strijd zijn de kosten en het continu on-line zijn. Bij het telefoonverkeer zijn het de tikken die op de rekening tellen. Kabel-providers rekenen een vast maandtarief waarbij ongelimiteerd ge-Internet kan worden. De aansluitkosten variŰren per provider. Het hangt sterk van de provider en gebruikspatroon af wat de uiteindelijke kosten zullen zijn. En de nieuwe Mxstream-abonnementen zullen eveneens met een standaard maandtarief zonder telefoonklikken gaan werken.
Een kabel-modem is continu on-line terwijl het standaard ADSL-modem eerst via de telefoonlijn moet inbellen. Ook hier wordt echter gedacht om permanente on-line verbindingen zonder extra kosten open te houden.

Structuur en opzet
De gedachtegang voor een ADSL-infrastructuur over de twisted pair koperdraden van de telefoonlijn is relatief simpel. Elke abonnee beschikt over een telefoon en een ADSL-modem dat via een Ethernet-kaart aan de PC gekoppeld wordt. Die Ethernet-aansluiting kan desgewenst uitgebreid worden tot een compleet thuisnetwerk voor Internet, AV, data en telefoon/fax-verkeer. Het ADSL-modem wordt aangesloten op een splitter. Hiervoor zijn installatie- en apparatuurkosten verschuldigd aan de provider.
Verbinding wordt gemaakt via het CAP (Carrier Amplitude/Phase Modulatie- en DMT (Discrete Modulation Tone)-protocol. Is de verbinding tussen huis en telefooncentrale gelegd dan wordt het frequentiespectrum opgedeeld voor spraak/fax en downstream en upstream dataverkeer.
De aldus opgedeelde datasegmentjes vervolgen hun reis via de KPN-hoofdverdeler naar de nummercentrale. Daar volgt een nieuwe splitsing via een DSLAM (Digital Line Access Multiplexer) naar een gewone PSTN (Public Switched Telephone Network)- telefooncentrale of een eigen glasvezelnetwerk van de Internet-provider.
Voor een woonhuis is een aansluiting voldoende om meerdere PC's en TV-toestellen plus fax- of telefoonapparaten te kunnen bedienen.

Snelheid en aderverkalking
Een grote controverse over het gebruik van Internet als distributiemedium voor video en audio is de traagheid van het Net. Aan de ene kant hebben we te maken met de supersnelle ADSL-techniek. Die is:

Dat althans wat betreft de modemsnelheden. Het Internetverkeer wordt in hoge mate be´nvloed door het aantal gebruikers, de snelheid van de routers, telefooncentrales en de servers. Zoals bekend lijdt de huidige infrastructuur van Internet aan filevorming en aderverkalking. Het verkeer wordt door het snel groeiende aantal gebruikers steeds trager en loopt zelfs op gezette tijden vast. Hoogst ergerlijk voor de wachtenden en onbruikbaar voor streaming video en audio.
Daar de telefoon-providers doodsbang zijn om hun marktaandeel bij de nieuwe media te gaan verliezen zijn ze als een haas bezig om de infrastructuur te verbeteren en te versnellen. Behalve met snellere routers en servers wordt er gewerkt met snelle exclusieve diensten zoals Fast Internet, Net.Speed en SnelNet. Dat zijn exclusieve betaalde Internet-abonnementen die zo snel zijn als een haas in vergelijking met de schildpad van het nu vrijwel gratis traditionele Internet-verkeer.

Video
Rondom de kwaliteit van video over het Internet heerst veel ruis en rook. Internet zou niet meer dan wat schokkende postzegels aan videofilmpjes kunnen vertonen. Dat komt inderdaad voor, maar met de juiste software en technische voorzieningen valt er veel te verbeteren.
In principe is voor weergave in Broadcast VHS-kwaliteit een transportsnelheid voor data van 2-3 Mbps voldoende. Bij DirectTV satelliet-verbindingen wordt 4 Mbps aanbevolen. De momenteel praktisch haalbare Internetsnelheden over een ADSL-modem liggen tussen de 6 en 8 Mbps. Bij het ontwerpen van de ADSL-techniek werd rekening gehouden met video on demand (VOD). Vandaar die hogere downstream-snelheid. Bovendien hebben de ontwerpers de fouten-correctie-ratio zo scherp gesteld dat er zonder zichtbare artefacten sterk gecomprimeerde videobeelden (MPEG-1 en MPEG-2) via een ADSL-communicatiekanaal verzonden kunnen worden.
Voor streaming video-verbindingen over een normale Internet-lijn met compressie-software is 56 Kbps net voldoende. Beter voldoet ISDN of 128 Kbps.

VDSL
Terwijl ADSL nog grootschalig ge´mplementeerd dient te worden duikt aan de horizon al een opvolger op. VDSL (Very high speed Digital Subscriber Line haalt 25 Mbps en is geschikt voor het distribueren van AV-data en webcasting van glasvezelkabel naar de koperdraad telefoonaansluiting. De toepassingen liggen op het gebied van multiple TV-kanalen in gebouwen, videoconferencing, streaming video, ultra-high speed datatoegang en het gecombineerd verzenden van video en andere data over dezelfde lijn.
Op dit moment is er nog geen definitieve VDSL-standaard. Een probleem is nog dat er slechts VDSL-verkeer over een afstand van 300 meter tot 1 km mogelijk is. Daarna dient er gas terug genomen te worden.

Ontwikkelingen
Zoals het er nu uit ziet zullen vanaf juni/juli 2000 de eerste grote ADSL- en webcasting implementaties van start gaan. Het stadium van experimenteren is gepasseerd en het aantal gebruikers zal gestadig groeien. De Nederlandse content-providers en omroepen zijn al druk doende om hun aanbod voor het Internet-gebeuren te herschikken. Hetzelfde geldt voor vele facilitaire en multimediabedrijven die van tape- naar Net-content moeten gaan denken. Geruchtmakend was in deze al de megafusie tussen Time Warner en de Internet provider America Online.

U.S.


© NetInfo