next -index- prev

Domeinnamen

De laatste maanden worden veel bedrijven geconfronteerd met al geregistreerde productnamen, merken of handelsnamen, er zijn organisaties die duizenden namen "gekraakt" hebben, ook in de VS noemen ze dit domain-squatters. Daar worden door de rechtmatige eigenaren van zo'n naam soms enorme bedragen betaald en de indruk bestaat dat daarmee ook voor Nederland zo'n praktijk opgeld doet. Dat is echter niet juist, de auteurswet en merkenwet hier zijn op andere rechtsprincipes gebaseerd dan het Angelsaksische recht. In de VS krijg je pas auteursrecht op iets na registratie, daarom staan in al die folders en boeken altijd die tekentjes. In continentaal Europa is dat niet nodig, het pure feit van publicatie geeft auteursrecht. Voor wat betreft merken geldt verder dat als je kunt aantonen dat iemand bewust jouw merk heeft gebruikt of zelfs geregistreerd, je hem daarop kunt aanspreken. De uitspraken tot dusver van rechter in zaken over domeinnamen geven ook wel aan, dat de rechter aan de kant staat van de rechtmatige gebruiker en dat alleen in uitzonderingsgevallen (zoals Ariel dat ook een dierennaam is en door iemand als betekenisvolle aanduiding voor z'n site is gebruikt) de domeinkrakers niet worden gedwongen hun naam over te dragen. (Overigens is een juridische actie tegen een registratie door een US onderneming veel minder kansrijk, daar is het onderhandelen geblazen). In gevallen waarin organisaties duizenden namen (van anderen, de naam leukejongen.nl en dergelijke valt daarbuiten) hebben geregistreerd is het aantonen van "paulineuze" opzet niet zo moeilijk, zeker als de site niet echt gebruikt wordt. Maar je moet wel naar de rechter en dat kost, zeker als ook de executie van het vonnis nogmaals moet worden afgedwongen, al gauw een mille of tien. Dus is de prijs voor schikkingen in de buurt van de negen mille, zeggen de krakers dan. Maar even doorbijten helpt vaak, en Dealer-Info is altijd bereid om onze lezers/abonnees te helpen, een beetje publiciteit doet wonderen!
In dit verband is ook de rol van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland wel te bekritiseren, die hebben die duizenden namen wel geaccepteerd, terwijl ze toch wel enige vragen hadden mogen stellen, het is een juridische vraag of niemand die stichting aansprakelijk kan stellen voor onjuiste registraties.
De boodschap is wel, dat men nu toch snel actie moet nemen, want de rechter zal ook kijken naar de urgentie, als iemand pas na jaren bezwaar gaat maken is z'n rechtspositie ook zwakker. En heel vaak blijkt ook, dat partijen de zaak in den minne kunnen oplossen. MCDos bijvoorbeeld was ons ter wille met het domein DEALERINFO.NL en de manier waarop dat is gegaan, kan als voorbeeld gelden voor andere gevallen. McDOS had in het verleden ook een eigen dealer-blaadje en gebruikte toen wel de naam Dealer-INFO in beperkte kring, maar niet als merknaam. Toen er een probleem ontstond omdat wij naast de NET.INFO.NL site waarop Dealer-Info een plek had ook een DEALERINFO.NL site wilden maken, hebben we met McDOS afgesproken, dat we voor 3 jaar een link naar hun site op de startpagina opnemen. Op die manier raken bezoekers het spoor niet bijster en is iedereen weer tevreden. Maar dat het hele gedoe met domeinnamen een 'pain in the neck' aan het worden is, want je moet goochelen met KvK-papieren, aanvraagformulieren overdracht domeinnaam etc. en de providers zien je op dat moment ook als een vette buit, dat is helaas duidelijk.

L.S.


© NetInfo