next -index- prev

Bandbreedte, het nieuwe goud

Bandbreedte ontwikkelt zich als een belangrijk en commercieel product. Bedrijven als GTS, Global Crossing en Level3 verkleinen wereld met aanleg van gigantische glasvezelnetwerken. Degene die volop bandbreedte heeft gaat het de komende jaren maken, dat staat vast. De overheid gaat goud geld verdienen met verkoop van rechten voor de bandbreedte in de lucht. Hoe staat het met de digitale infrastructuur in Nederland?

De KPN is een van de grootste bandbreedte-aanbieders in Nederland. Op kosten van iedereen is een netwerk van kabels tot aan individuele woningen aangelegd, ISDN en nu ADSL worden over de telefoonstructuur uitgerold. Deze oude structuur zal niet voldoende zijn voor nieuwe, zwaardere toepassingen. Voor draadloze telefonie zijn overal antennes geplaatst, de KPN had wat dat betreft de voorspong en geen last van dwarsliggende gemeentes. Zo'n Ben heeft nog 220 aanvragen voor antenne-installaties bij gemeentes liggen. In de begintijd van de TV was Nederland in no time bezaaid met antennes dei vervolgens wwer in de ban werden gedaan door de gemeenten. Een antenne op het dak was niet meer nodig, de antenne-kabel deed immers zijn intrede, mar de radio-onvnagtwas er er minder mee. Ingenieurs verschenen als kabel-goeroes op inspraakavonden en congressen om het volk met technische termen om de oren te slaan.

Wollige bandbreedte
De goeroe van toen heeft plaats gemaakt voor de Internet- en kabel-goeroe van nu. Maurice de Hond heeft het geloof in zijn eigen Internet-ideeën tot aan de beursgang overeind gehouden, Nina had dat voor de beursgang al niet meer.
Via de ether kan, vooral bij straalverbindingen heel grote informatieoverdracht plaatsvinden. Antennes, ook schotels, komen dan ook steeds meer terug in het landschapsbeeld.
De rol van de gemeentes is bij de mobiele telefonie eigenlijk precies gelijk aan enkele decennia terug. Eerst wordt het plaatsen van antennes toegestaan en dan gaan ze steeds meer dwars liggen. Ze zorgen er zelfs hier en daar voor dat masten weer afgebroken moeten worden, schroeven de prijs van vergunningen op en laten aanvragen weken in de la liggen. Het gevolg is dat de concurrenten van KPN nog verder op achterstand worden geplaatst. Geen antenne’s betekent geen goede dekking. Deze mobiele maatschappijen weten als geen ander dat we pas aan het prille begin staan van de mobiele toekomst.

Veiling bandbreedte
De veiling van nieuwe GSM-frequenties in de ether is voor de overheid volgens de kranten een `goudmijn'. In Engeland leverde dat de schatkist 85 miljard gulden op. Telfort, Ben, Dutchtone, Libertel en KPN hebben al eens 1,8 miljard gulden opgebracht voor een stukje papier. In regeringskringen wordt al rekening gehouden met een nieuwe record-opbrengst van ruim 20 miljard gulden. In Italië rekent men op tenminste 27 miljard gulden, in Duitsland wordt over 100 miljard gesproken. De UMTS-frequenties zijn over vijf vergunningen verdeeld die alle bestemd zijn voor landelijk gebruik, ze worden per stuk aan de hoogst biedende verkocht. Er schijnt bij het bedrijfsleven grote belangstelling te zijn voor een vergunning. maar hoe bestaat het dat een overheid een akte kan maken met daarop de indeling van een bepaald frequentie-gebied en dat vervolgens tegen elk willekeurig bedrag kan (en mag) verkopen aan de hoogst biedende? Staat deze verkoop van ‘lucht’ niet haaks op het beleid dat de regering zo graag laten blijken van pal achter Internet te staan en iedere inwoner de mogelijkheid van een aansluiting te geven? De hoogst biedende partij betaalt zakken vol geld voor het recht om de lucht te mogen gebruiken. Die zal tevens het meeste winst willen maken. Al die miljarden in de staatskas zullen niet bijdragen aan een evenwichtig digitaal beleid. Staatssecretarissen en ministers roepen allemaal graag dat Nederland zich in snel tempo tot een informatiesamenleving ontwikkelt waar iedereen van kan profiteren. Gezien wat men hoopt te vangen voor de frequentie-indeling voor lucht-bandbreedte, klopt dat als een bus. Kennelijk is het nog niet doorgedrongen dat mobiele telefonie en de verkoop van rechten om bepaalde bandbreedtes voor de derde generatie mobiele telecommunicatie te mogen gebruiken nauw verband houdt met Internet en toekomstige digitale ontwikkelingen. In nota's en advertenties gemeld dat Nederland zo nodig digitaal gemaakt moet worden. Het zou heel normaal zijn om de binnengehaalde miljarden direct te besteden aan die digitalisering, en om de positie van de Opta op te schroeven.

KPN-monopolie
De overheid heeft concurrenten van de KPN geen voorsprong gegeven voor het aanleggen van straalverbindingen, antenne-installaties en glasvezel kabels. Integendeel. de KPN zegt geen ruimte in de centrales te hebben voor doorkiesapparatuur van concurrentie. Het is nu zelfs zo ver dat de KPN, die de kabels in de straat (nog steeds) beheert, géén levertijd meer opgeeft voor het aanleggen van nieuwe kabels. Eerst was de termijn twee maanden, nu is men daar van teruggekomen en vertelt men doodleuk dat de concurrent die een kabel naar een klant wil brengen maar moet wachten. Concurrent Cistron mag de proef met ADSL in Rotterdam niet als zodanig in de publiciteit brengen, ze dienen specifiek het woord `pilot' te gebruiken, anders wordt KPN boos. En boos betekent een vertraging in de oplevering van de benodigde ADSL-apparaten in de KPN-centrales. Cistron is voor de ontsluiting van gebieden afhankelijk van KPN-centrales. Ze kunnen alleen ADSL aanbieden op die plaatsen waar de KPN de telefooncentrale daarvoor geschikt heeft gemaakt. Het komt er in de praktijk op neer dat de concurrent alleen daar aan de slag kan waar de KPN ook bezig is. Het is goed mogelijk dat zelfs in grote steden niet alle centrales over zullen gaan naar ADSL, de abonnees zijn in die regio's de dupe.
Mobiele telefonie wordt de komende jaren een bandbreedte verslindende dienst die elk jaar meer gebrek aan bandbreedte ten toon zal spreiden. De telefoons waarmee Internet- WAP pagina's tergend langzaam en tegen de nodige tikken naar binnen worden gehaald moeten plaats maken voor echt interactieve toepassingen waarbij bandbreedte het sleutelwoord is. Televisie en beeldverbindingen gaan zo direct allemaal draadloos, evenals de koppeling met digitale diensten waar Internet er maar één van is. Het mobiel ophalen van een database of spreadsheet van de zaak is daarbij vergeleken kinderspel. Vandaar dat de mobiele telco's maar al te graag meedoen aan de race om hun deel van de bandbreedte in te kopen.
De overheid is maar al te happig om de bandbreedte in de lucht voor een flink bedrag van de hand te doen, maar is het niet de hoogste tijd om de infrastructuur te bieden aan een aantal spelers in deze markt die men de komende jaren dringend nodig heeeft? En is het dan niet nodig om een beleid naar de gemeentes op te leggen waarin de aanleg van kabels en antennes prettig geregeld wordt?

Kabel
De infrastructuur van de centrale antenne firma's, de kabelbedrijven, is bij veel gemeentes niet geschikt voor de komende stroom van individuele behoeften/wensen en mogelijkheden. Het zijn dezelfde gemeentes die tegen een aantrekkelijke winst de bestaande infrastructuur hebben verkocht aan de kabelbedrijven, waarbij de zeggenschap basis en pluspakketten totaal verloren is gegaan. Overal in Nederland moeten de burgervaders erkennen dat de nieuwe kabels en snelheden Casema (Kaas-Hema voor abonnees) weliswaar langer op zich had laten wachten maar dat nu toch de eerste schop in de straat wordt gestoken. En dan gaat het alleen nog maar over doorgifte van TV, de nieuwe ontwikkelingen die via glasvezel naar binnen zouden kunnen komen daar hebben de kabelbedrijven grote moeite mee.
De snelheden voor Internetten zijn zo laag dat de KPN zich kan permitteren de snelheid van ADSL de helft te laten zijn van wat technisch mogelijk is om ISDN niet in de wielen te rijden. Er zijn al Internetkabel-abonnees die zeggen dat de teller op de browser regelmatig onder de 2-4 Kbps zakt en dat moet de KPN deugd doen. Abonnees geloven niet meer zo in kabel-snelheid voor Internet. Daar moet dan ook nog telefonie en video on demand over.
`ADSL, een snelheid voor iedereen?', zo poste Jorgen Rosink in februari een artikel op internet. Hij gaat in op de teleurstellende snelheid van het KPN-instap ADSL-abonnement (Mxstream), 64 Kbps downstream en 8 Kbps upstream.
Cistron, de firma die niet bekend mag maken dat ze een serieuze proef met ADSL doen, blijkt meer snelheid te willen bieden, respectievelijk 1024k en 128 Kbps. Dat scheelt nogal wat. De huidige snelheid die KPN gaat aanbieden (er kan veel meer door hetzelfde kabeltje, mits de afstand tot de centrale niet te groot wordt) bleek ook onvoldoende voor het NOB.
Op de Amerikaanse beurs komt er een nieuwe index voor telecommunicatie netwerk-bandbreedte aanbieders. De situatie waarin duidelijk is wie wel en of niet data kunnen (en mogen) vervoeren voldoet niet meer, er dient een snelle markt te worden opgezet die vlot kan reageren op vraag en aanbod.
In Nederland en Europa zou de bandbreedte-kwestie eens duidelijk moeten worden onderzocht en worden aangepast met een hervedeling en uitbreiding. Paginagrote advertenties in dagbladen helpen niet om de bandbreedte-honger van de komende jaren te stillen, daar is veel meer voor nodig en dat dient nu al ter beschikking te komen. Schotelantennes op de steunzenders van de TV-masten kunnen binnen korte tijd zorgen voor gemakkelijke en snelle digitale verbindingen door heel Nederland, het leggen van glasvezel is aan te bevelen, maar dat kost meer en duurt langer.
Tegenstribbelende ambtenaren of kleinzielige concurrentie-overwegingen dienen opzij te worden geschoven, maak van de Opta een soort TNO met veel meer bevoegdheden. Zorg dat ze ook leiding mogen geven bij het plannen van nieuwe glasvezelnetwerken en draadloze straalverbindingen door Nederland, wellicht dat er dan wat staat te gebeuren in digitaal Nederland.

R. Goudschaal


© NetInfo