next -index- prev

BSA beloont klikkers

Dealer sleutelfiguur bij licentie-verkoop

Met een percentage illegaal softwaregebruik van 45%, alleen al zakelijke software, is Nederland nog altijd een koploper in Europa. Bewustwordingscampagnes, juridische acties, invallen en een kliklijn hebben weinig geholpen. De BSA grijpt nu naar een ander middel: een beloning voor tipgevers.

De BSA behartigt in de Benelux de belangen van een elftal softwarebedrijven (waaronder Corel, Microsoft, Adobe , Autodesk, Symantec, NAI). Illegale amusement-software is meer het terrein van de stichting Brein en de Buma/Stemra die op gezette tijden weer een illegaal CD-fabriekje oprollen of partijen op schiphol onderscheppen. De BSA houdt het bij een branche-gerichte aanpak van het bedrijfsleven en aanbieders van illegale kopieŽn op het Web.
Uit onderzoek blijkt dat de Nederlander zich aardig bewust is geworden van het feit dat kopiŽren, installeren op meerdere PC's zonder geldige licenties, gebruik van roof-edities, CD-compilaties of goedkopere pakketten voor het onderwijs, een schending van het auteursrecht betekent . Maar in de praktijk haalt iedereen er zijn schouders over op. De mening dat het bedrijfsleven het niet kan maken met illegale kopieŽn of te weinig licenties te werken is wat weidser verbreid. Het percentage illegaal gebruik is er de laatste twee jaar niet door afgenomen, al was het in 1995 nog 63%. Daardoor vloeit in Nederland jaarlijks zo'n fl.400 miljoen naar de `georganiseerde misdaad', omzet die de branche onnodig misloopt. Jos Heijmans, voorzitter van de BSA en in het dagelijks leven channelmanager bij Corel: `De omzetderving is schadelijk voor alle kanalen in de IT-branche. Het bespelen van de publieke opinie blijkt niet genoeg te zijn. Het bewustzijn is er wel bij de branche-organisatie en de bedrijven maar er verandert helaas weinig. We willen een versnelde afname van illegaal gebruik en kiezen daarom voor een wat hardere aanpak.'
Bedrijven die van gebruik van illegale CD's of te weinig licenties worden verdacht krijgen een waarschuwingsbrief en vervolgens gelegenheid de licenties te regelen of tot een schikking te komen. Gemiddeld doet de BSA twee invallen/beslagleggingen per week. Op de al langer bestaande meldpunt/kliklijn komen dagelijks een aantal tips binnen. Wie met een tip komt die tot opsporing leidt kan nu een beloning krijgen van 10% van het schikkingsbedrag met een maximum van fl. 20.000,-. Uit onderzoek blijkt maar een klein deel van de Nederlanders (4%) bereid te zijn tot klikken. Een beloningssysteem heeft de BSA in landen als Zweden, Engeland, Frankrijk en Spanje in een paar maanden al wel goed gewerkt. `We denken dat dat ook in Nederland veel extra tips kan opleveren. We willen de klokkenluider-functie stimuleren, mensen, werknemers vooral, die wat weten motiveren die informatie te geven. Dat het percentage in Nederland nog zo hoog is heeft wellicht met de volksaard te maken. De belangsteling van de overheid (de Economische Controle Dienst) voor het probleem is ook praktisch nihil te noemen. Bedrijven zijn er echter doorgaans zeer bereid te praten. Met een reward rekenen we op nog meer tips.'
Het uitloven van een beloning heeft volgens Heijmans op zich ook al een waarschuwende werking op werkgevers. Die lopen het risico door het eigen personeel aangegeven te worden. Veel software wordt volgens de BSA gebruikt met mede-weten van de baas. De BSA-advocaten zullen uiteraard tips uitvoerig moeten natrekken alvorens naar de officier van justitie te stappen voor toestemming voor een inval. Verwacht mag worden dat er wel wat telefoontjes van grappenmakers, gefrustreerde concurrenten of ontslagen medewerkers uitgefilterd zullen moeten worden.

Licentie-bos
Het wijzen op de voordelen van legale software (volledige versies met handleiding, updates, geen risico op een inval en een civiele procedure) heeft het percentage illegaal gebruik dus nauwelijks doen afnemen. In respons op de campagnes zoals die van de BSA en Microsoft zijn er wel beduidend meer licenties verkocht. Het is niet helemaal duidelijk of het percentage van 45% illegaal gebruik nu komt doordat bedrijven zoveel illegale CD-Rom's op de kop tikken of dat ze een officieel pakket domweg uit onwetendheid op meerdere PC's installeren, zonder zich bewust te zijn dat dan extra licenties nodig zijn. Het percentage illegale software dat ontstaat doordat dealers bereid zijn software zonder een licentie voor te installeren (`hard-disk loading') is in elk geval miniem geworden (3% van het totaal). Heijmans: `Het is ongetwijfeld een mix, maar het aandeel illegale kopieŽn is erg klein. Het is meestal geen moedwil, veel bedrijven verdwalen in het licentie-bos. Daarom zijn dealers als BSA-supporter ook zo van belang om ervoor te zorgen dat de software geen sluitstuk vormt. Zij hebben direct contact met de eindgebruiker en kunnen er voor zorgen dat bij tien PC's ook tien software-licenties worden aangeschaft.' De BSA heeft onder dealers en distributeurs inmiddels meer dan 440 supporters.

BSA Benelux,
0800-8998566,
http://www.bsa.nl


© NetInfo