next -index- prev

Netperikelen : illegaal personeel, handcomputers, voorleesmail

In deze aflevering: het in dienst nemen van illegale IT-ers, de palmtop als de ultieme `communicator' en het laten voorlezen van de e-mail.

Illegaal normaal
Goede IT-krachten zijn niet aan te slepen maar allesbehalve eenvoudig te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Wat te doen als je als IT- of Internet-bedrijf ineens een blik IT-ers voor een groots project nodig hebt? Weglokken bij de concurrent gebeurt maar is doorgaans geen haalbare zaak. Maar wat te denken van een deskundige Rus, Pool, Pakistaan of Indiër? In de bollen- en aspergebranche weten ze daar al lang raad mee, waarom dus niet ook in de IT-sector? Nood breekt wet. Dat gaat in Nederland met name op bij vergunningen voor tewerkstelling. Je mag niet zomaar iemand aannemen die geen werkvergunning heeft of illegaal in Nederland verblijft. Daar ben je dan mooi klaar mee als je om personeel zit te springen en werknemers uit het Oostblok of een ontwikkelingsland zoekt. Daar schuilt zoals bekend veel talent dat bovendien hard werkt en niet al te duur is. Gelukkig begint er het een en ander te veranderen. Het overgrote deel van aanvragen voor werkvergunningen wordt gehonoreerd. Vorig jaar werd minder dan 10% afgewezen. Alleen duren de procedures allemaal weer Nederlands lang. Het arbeidsbureau moet eerst vijf weken in eigen land en binnen de Europese Unie naar een geschikte werkloze zoeken. Komt er een werknemer van buiten de EU in beeld dan volgt er nog eens een periode van vijf weken om de arbeidsvoorwaarden te toetsen. In het meest gunstige geval is de werkgever ruim twee maanden bezig om de procedure rond te krijgen. Werken de ambtelijke molens tegen dan is een periode van drie tot zes maanden niet ongewoon. Ergerlijk is dat de procedure ontworpen is om `kanslozen' buiten Nederland te houden en langdurig werklozen aan een baan te helpen. Voor zelfs een doorsnee IT-er of Internet-deskundige liggen de banen echter voor het oprapen. Een echte goeie is bij wijze van spreken al aan het werk voordat hij of zij Nederland binnen is. Bovendien bestaan er geen werkeloze IT-ers.
Tussen de branche-organisaties en economische zaken is er discussie. De een beschuldigt de ander ervan de procedures te vertragen en onnodig moeilijk te maken. De overheid vindt de inhoud van de functie, de vereiste kwaliteiten en de passende beloning nogal eens onduidelijk. Dat klopt, want het gaat vaak om nieuwe projecten en functies waarbij men zich zelf nog moet bewijzen. Een ander argument is dat het al te snel verstrekken van een werkvergunning wellicht precedenten schept voor de groep meer kansloze arbeidskrachten.
Het gevolg van dit gekrakeel is ontduiking van de regels. Een deel van de IT- en Internet-bedrijven blijkt werknemers in dienst te hebben met een zweem van illegaliteit. Waar komen ze eigenlijk vandaan, hoe zit het eigenlijk met de arbeidsvoorwaarden en werkvergunning? Een bekende truc is de detachering vanuit het moederland naar Nederlandse IT-bedrijven. Die mensen werken dan onder de (nogal eens slechtere) arbeidsvoorwaarden uit het land van herkomst. Ook in de IT-wereld zijn er (koppel-)bazen die het grote geld voor ogen hebben. Meer creatieve geesten huren een jurist in en maken gebruik van een uitzonderingsprocedure in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Laat economische zaken maar aantonen dat het hier om wat anders gaat dan scholing, besprekingen, consultancy of onderhoud van systemen. En wie echt niets beters weet, doet bij een controle net of de illegale IT-er hier net een dagje op werkbezoek was.

Zak-PC
Een tijdlang was het toch toppen met de palmtops en handheld-computers. Speeltjes voor de yup maar niet iets voor de gewone man. Daar is eigenlijk binnen een jaar tijd verandering in gekomen. Redenen zijn er genoeg. Voor menigeen is een (sub-) notebook toch nog te groot om regelmatig mee op stap te gaan. Er komen steeds meer mogelijkheden om deze handcomputers aan bestaande systemen te koppelen met het Inter/Intranet voorop maar ook via Infrarood en BlueTooth-modules. Daarbij zijn de prijzen van dit type computers en de bijbehorende software aanmerkelijk gezakt en is de bloeiende economie gevuld met koopkrachtige consumenten die ICT een warm hart toedragen. Microsoft trekt er weer hard aan nu met Pocket PC de handcomputertjes voor het grote publiek op de markt zijn te krijgen.
De koppeling met netwerken kan wel eens het belangrijkste verkoopargument gaan worden. Er wordt toch wel een duidelijk onderscheid tussen een GSM en een minicomputer gemaakt. Met een GSM-kan je ook het net op maar dat is vooralsnog niet echt goedkoop en de telefoon kent slechts zeer beperkte computerfuncties en een piepklein displaytje. Niettemin willen een aantal fabrikanten van GSM-telefoontjes naast een digitale foto- of videocamera ook nog wel een uitgebreide organizer of Wap-browser inbouwen. Een echte mini-computer met communicatie-functies spreekt echter meer tot de verbeelding van de consument en de zakelijke gebruiker.
Zeker als het apparaat qua software de functionaliteit van een (sub-)notebook gaat benaderen. Internetten, spreadsheets, tekstverwerken en presentaties maken in de luie tuinstoel of onderweg zijn zonder meer mogelijk. Voor tal van gebruikers vormt het ophalen van gegevens uit een centraal kennissysteem naar een lokale zak-terminal een `way of life', zowel beroepsmatig als privé. Kortom, de mini-computer kan best de serieuze bedreiging voor de desktop, Internet-terminal en notebook worden, zoals onderzoekers al tijden roepen.

Voorlezen
Het lezen van al die mailtjes op het beeldscherm of een LCD-displaytje is maar een vermoeiende bezigheid. Ook weten sommige gebruikers van met name GSM-telefoons niet eens hoe dat moet. Een oplossing voor beide problemen is `voorleesmail, het laten voorlezen van e-mail berichten door een centrale server met voice-synthesizing. Voorleesmail.
Het systeem is relatief simpel. Binnenkomende e-mail berichten worden omgezet in een geluidsbestand en beveiligd met een gebruikers(pin-)code. Via een telefoonnummer kan de abonnee de eigen mail dan rustig afluisteren. Inmiddels zijn er voor dergelijke systemen al meerdere aanbieders actief, onder andere http://www.message4u.nl en http://www.xoip.nl

U.S.


© NetInfo