next -index- prev

Kommer en Kwel bij PC-montagesystemen

Menig video-amateur merkt dat een computer voor non-lineaire montage nog niet zo makkelijk werkt of zelf te installeren is. Veel voorkomende problemen zijn toch goed te verhelpen.

Incompatibiliteiten
Het begrip plug and play blijkt bij het inbouwen van capture-kaarten en het werken met montage-software nogal eens niet op te gaan. Het werkt niet of er treden vreemde fouten en vastlopers op. Hoe kan dat nu? Voor de beginner vaak een wanhopige situatie. De meeste problemen zijn terug te brengen tot een aantal logische oorzaken.
Wie goed belezen is komt goed beslagen op het ijs voor de installatie van een capture-kaart, de software, eventueel een tweede harde schijf, ander videokaart of extra geheugen.
Dat verkrijgen van informatie begint al met het lezen van de advertentie of een test. Voor wel type PC is de hard-en software geschikt? Ook de doos geeft al aan wat er nodig is. Let met name ook op de benodigde versie van het besturingssysteem: Windows 95/98/2000, NT, Linux, Apple OS8/9X. Ook bij de dedicated montagecomputers als de Casablanca (niet als gewone PC te gebruiken) komt het voor dat een bepaalde versie niet werkt met (nieuwe) uitbreidingen. De hobbyist leest de gebruiksaanwijzing slechts vluchtig. laat staan het ReadMe-bestand met de laatste tips of de FAQ'op het Web met oplossingen voor belende installatiefouten . Het `Oh, ik weet het al' kan achteraf leiden tot lastig te achterhalen installatiefouten. Soms moet een bepaalde volgorde echt doorlopen, wil het straks willen werken. Bijvoorbeeld eerst de capturekaart, dan de editing software en vervolgens de drivers installeren. Erg lastig of geheel niet op te lossen problemen komen voort uit incompatibiliteit van hard- of software. Een paar bekende voorbeelden: sommige capture-kaarten willen alleen met bepaalde VGA-videokaarten samenwerken; een geluidskaart en capture-kaart die elkaar in de wielen rijden doordat ze dezelfde interupt (IRQ) gebruiken (verandering van een van de IRQ's biedt dan soelaas, er zijn diagnostische programma's om het systeem op conflicterende interupts te controleren); editing-software die voor een bepaald OS is geschreven, loopt dus waarschijnlijk niet bij een ander besturingssysteem. Er kunnen zelfs al problemen optreden bij kleine versie-verschillen als 5.1a en 5.1c.

Windows dll's
Bij installatie van programma's worden er eigen specifieke bestandjes zoals de zogenaamde dll-files in de opstart- en installatie-mappen van Windows geplaatst. Dat gaat prima tot er een ander programma komt dat eenzelfde soort dll's gebruikt. Wordt een gelijksoortige dll overschreven door een nieuw programma dan heb je een grote kans dat het oude pakket niet meer (goed) werkt. Kommer en kwel alom, want om welke dll's gaat het nu precies? Tegen dit soort onprettige verrassingen helpt maar een aantal dingen:

Drivers en plug-ins
De praktijk leert dat drivers voor computerkaarten zelden in een keer geheel foutloos zijn geschreven. Er duikt altijd wel weer een missertje of een onvermoed probleem op. Dat wordt dan in de volgende versie ondervangen. Er zijn slechts weinig leveranciers die berichten dat er nieuwe drivers zijn verschenen. Ze gaan er vanuit dat er toch wel regelmatig op Internet gekeken wordt naar de nieuwe drivers. Regelmatig op dergelijke sites rondneuzen kan problemen oplossen of het gebruiksgemak verbeteren. Zowel bij de capture-kaarten als videokaarten zijn er veel problemen met drivers bekend. Zodra de problemen met interupts of een verkeerde installatie zijn uitgesloten wordt het tijd om naar driverproblemen te gaan zoeken. Heeft u wel de juiste driver voor het editing-pakket in combinatie met het type capturekaart? Zit er wel de meest recente DirectX-versie voor de videokaart bij? Plug-ins zijn het soort driver-programma's die in een ander programma ge´nstalleerd worden. Bijvoorbeeld de Raptor plug-in om onder Adobe Premiere met de DV Raptor kaart te kunnen werken of de integratie van extra effecten van Boris Effects of AdorageMagic. Een verkeerde of slecht ge´nstalleerde plug-in is een beruchte bron van problemen. Krijg je software niet aan de praat, controleer dan als eerste of de juiste plug-ins wel ingebed zijn. Zo nodig opnieuw installeren. Een ander belangrijk punt is dat de montage-software moet weten welke plug-in er gebruikt moet worden. Bij het opstarten verschijnt er veelal een schermpje waarin de toe te passen plug-in voor de capturekaart met de muis aan geklikt kan worden. Effect-software duikt, als het goed is, op als een extra item-regel in de effect-bibliotheek van het gastprogramma.

Geen signaal
Is alles prima ge´nstalleerd en werkend en dan komt er nog geen video- of audio-signaal in of uit. Hoe kan dat nu weer? Dat wordt een kwestie van nauwkeurig de in- en uitvoer controleren. Zijn alle kabeltjes wel correct aangesloten? Soms zit de `in' inderdaad maar half in de `uit' . Het volgende controlepunt is het aangesloten video-apparaat. Staat de cam/videorecorder wel op weergave of opname? Bij DV moet er soms handmatig geschakeld worden tussen DV `in' en `uit'. Vervolgens wordt het tijd om de instellingen van de editing-software grondig te controleren. Bij capture-kaarten met verschillende in/uitgangen voor VHS, S-VHS en/of DV dient wel aangegeven te worden wat voor soort videosignaal er in- of uitgaat. Staat de software bijvoorbeeld op VHS in en staat de camcorder op S-VHS (Y/C) dan komt er dus geen signaal binnen. Is er sprake van zowel een geluids- als capturekaart met audio in/uit dan moet vaak worden opgegeven welk apparaat waarvoor ingezet wordt (dat kan in het configuratiescherm van Windows).
Het verdient voorkeur om beeld en geluid vanaf de videobron met dezelfde capturekaart op te nemen. Het gebruik van een afzonderlijke video- en geluidskaart kan aanleiding geven tot problemen met synchronisatie. Andere synchronisatieproblemen zijn in eerste instantie het gevolg of de editing-software, te grote video-scŔnes (liever enkele korte dan een grote lange) en de snelheid van de harde schijf.
Bij video en audio gaat het om grote datastromen die relatief snel afgehandeld dienen te worden. Loopt de snelheid, zowel bij de opname als weergave, te veel terug dan ontstaan er problemen. Het beeld gaat schokken en er kunnen beeldjes (frames) verloren gaan. Hiervoor zijn vijf oorzaken aan te wijzen:

Een ander verhaal is het werkgeheugen. De CPU haalt steeds kleine stukje te bewerken informatie uit het geheugen en geeft de bewerkte versie vervolgens weer terug. Het heen en weer schrijven naar de harde schijf kost veel meer tijd. Hoe meer RAM-geheugen ter beschikking staat, des te sneller kunnen bepaalde berekeningen verlopen.

Internet: zegen of stoorzender?
Aan de ene kant is Internet een bron van oplossingen en informatie bij editing-problemen. Internet vormt een uitstekende bron om nieuwe drivers op te halen en veel gestelde vragen voor de gebruikte capture-kaart en software te raadplegen. Vrijwel elke hardwareleverancier of softwarehuis biedt een support-afdeling per e-mail. Ook zijn er gebruikers- en praatgroepen over digitale videomontage. Heel wat hobbyisten zijn op deze wijze al via het Net gered. Aan de andere kant zijn er geluiden dat Internet-software de video-editing kan storen of zelfs geheel ontregelen. Gelijktijdig Internetten en video-bewerken kan tot conflicten en systeem-crashes leiden. Ook is het niet denkbeeldig dat via Internet programma's, dll's en cookies worden geladen die de installatie van het editing-systeem verstoren. Gebruik een virusscanner en een programma als Norton CleanSweep om die ongewenste troep te verwijderen. De meeste problemen bij editing-systemen vallen gelukkig met de gegeven remedies te verhelpen. Alleen hardnekkige incompatibiliteiten en interupt-conflicten blijven moeilijk. Voor wie weinig verstand van computers heeft is er maar een aanrader: een volledig door de leverancier ge´nstalleerd en werkend opgeleverd systeem of een dedicated montagecomputer.


© NetInfo