next -index- prev

`NameSpace trekt aan de bel'

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland heeft beslag laten leggen op roerende zaken van de Stichting Informatica & bedrijfsbeheer (SIB) waar `makelaar in domeinnamen' NameSpace een dochter van is. Er stond nog een rekening open van ruim een half miljoen voor de registratie van 45.000 domeinnamen. Op 17.000 namen waar de ebtalingstermijn verstreken is vervolgens beslag gelegd en die komen hangende wat rechtszaken binnenkort vrij. De `domein-kaper' staat deze weken in een kort gedingen voor de rechter vanwege het registeren van domeinnamen van merknamen, namen van bekende personen en algemene termen, met de bedoeling die vervolgens te verhandelen. Dik 160 bedrijven en bekende personen eisen op grond van het merkenrecht teruggaaf van hun naam. Ook de staat heeft een geding aangespannen vanwege de registratie door NameSpace van www.staten-generaal.nl. Gijs Graafland van SIB en NameSpace zegt in een statement in de richting van de Tweede Kamer dat NameSpace alles behalve op gewin uit is, maar discussie over Internet-wetgeving wil losmaken. Rechters zorgen nu met hun uitspraken voor jurisprudentie. NameSpace vindt dat domein-conflicten niet op basis van jurisprudentie beslecht moeten worden maar op basis van wetgeving. Rechters hebben volgens Graafland geen verstand van Internet-zaken, zijn niet consequent, en beslissen veel te gemakkelijk in het voordeel van kapitaalkrachtige bedrijven. Het probleem zit z.i in de `oprekking' van merkenrecht. NameSpace meent dat bedrijven en particulieren `algemene domeinnamen' moeten kunnen registeren volgens het principe van `wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. NameSpace vindt het een gevaarlijke, tegen de democratische vrijheid van het Internet indruisende ontwikkeling dat bedrijven met dikbetaalde advocaten algemene namen als `merknaam' claimen en dan van de rechter nog gelijk krijgen ook. De pijn zit hem in woorden die ook wel iets met de bedrijfsactiviteiten te maken hebben maar waar in elk geval volgens NameSapce althans, geen trademark-registratie op zit. Bijvoorbeeld de natuurkundige term `fahrenheit' (wordt geclaimd door Dior dat een parfummetje onder die naam heeft), `Pisang' (gewoon een banaan, maar geclaimd door Pisang Ambon), Cote d'Or (Franse zuidkust maar ook een stuk chocolade), of Euro2000 (de voetbalbond is er in geslaagd web-sites met die term te laten verbieden, ook als ze helemaal niets met voetbal te maken hadden). Dat zijn zaken waarover discussie mogelijk is en die zegt Namespace dus te willen aanzwengelen. Niemand zal zich toch afvragen wie het recht heeft op domeinnamen als www.johndemol.nl, www.dennisbergkamp of www.ahbonuskaart.nl. Graafland: `Wij blijven 500 Internet-domeinen in conflict structureel verdedigen, in de hoop dat de politiek haast maakt met Internet-wetgeving. Hoe die eruit zal komen te zien, maakt ons niet uit, domeinen zijn niet onze core-business, als ze maar niet wordt gevormd via wild-west jurisprudentie in kort gedingen. Het doel van merken-advocaten is een woord zo eenzijdig mogelijk te maken. Ons voorstel is om merken met trademark-registratie te verzamelen in een merknaam.tm.nl domein. Dat hierin ook weer problemen gaan ontstaan is duidelijk (Ajax: schoonmaakmiddel, voetbalclub), maar de rest van het Nederlandse bedrijfsleven en particulieren is dan verlost van domeinnaam begerende advocaten.'
© NetInfo