next -index- prev

Nieuwe WAO-inzichten: re´ntegratie en terugdringen

De WAO-ers staan weer eens midden in de belangstelling. Behalve om beperking van de instroom wordt er nu ook luidkeels om re´ntegratie geroepen. Ook ICT-werkgevers krijgen in groeiende mate met de WAO-uitvloeiselen te maken, zowel door maatregelen ter beperking van de instroom als voor het terughalen (uitstroom) van arbeidskrachten.
Er zijn drie belangrijke redenen om het eigen WAO-beleid weer eens onder de loep te nemen. Als eerste het nijpende gebrek aan goed geschoolde medewerkers in de ICT-sector. Als werkgever wil je geen arbeidskrachten verliezen aan burnout , psychische of lichamelijke klachten. Onder die 932.000 thuiszittende WAO-ers schuilen wellicht nog heel bruikbare medewerkers. Ten tweede de financiŰn. Het in de WAO gaan van personeel kost handen vol geld. Anderzijds komt er een stimuleringsbeleid om WAO-ers (weer) in dienst te nemen. Sommige vakbonden bepleiten zelfs boetes als bedrijven dat weigeren. De derde reden is het Arbo-beleid. De Arbo-wet schrijft zelfs voor dat re´ntegratie van arbeidsongeschikten een onderdeel van het ziekteverzuimbeleid hoort te zijn. Afvloeien naar de WAO is echt geen ontsnappingsclausule meer. Zowel bij re´ntegratie, aanpassingen, coaching en keuringen dient gekeken te worden hoe zieke mensen uit de WAO gehouden kunnen worden en weer succesvol aan het werk te krijgen zijn. Dat is echter verre van simpel met het huidige keuringsstelsel, re´ntegratie-trajecten vergen in de praktijk veel onderzoek en coaching en een `case-manager'van de Arbo-dienst voor elk geval.

Gevolgen
Als belangrijkste oorzaken voor het in de WAO terecht komen worden genoemd:

Voor tal van andere kwalen kunnen dikwijls eenvoudige maatregelen als extra rusttijden, aanvullende medicatie of hulpmiddelen getroffen worden. Ook zijn veel invaliden meer valide dan werkgevers denken. Is uw gebouw eigenlijk wel geschikt voor rolstoelers of slechtzienden?

Passende arbeid
Het re´ntegratie-beleid bij WAO-ers berust op voorkomen en indammen van de gevolgen die de zojuist genoemde oorzaken teweegbrengen. De Arbo-dienst kan veel doen, mits daarbij het gesloten contract in voorzien is. Vergeet hierbij ook de subsidies niet.
Op grond van de vastgestelde oorzaken voor het in de WAO belanden van een werknemer, diens mogelijkheden en de openstaande vacatures binnen het bedrijf, dient naar `passende' arbeid gezocht te worden, zo nodig een geheel andere functie. Plaats de werknemer niet terug in dezelfde werksituatie waarin die in de WAO kwam. De functie-eisen voor de ex-WAO-er moeten niet te hoog gesteld worden qua belasting) maar ook zeker niet te laag. Nogal wat personeelsmanagers beschouwen ex- WAO-ers al kasplantjes en dat leidt weer tot onder-stimulatie en verlies van het plezier in het werk. Re´ntegreren van WAO-ers lukt alleen met:

Wordt het niet goed ingevuld dan blijkt menig re´ntegratie-project jammerlijk te mislukken. Zonde van alle moeite en het (subsidie-)geld. Veel WAO-ers zijn eigenlijk alleen maar afgeschreven omdat hun problematiek niet adequaat is opgepakt. Plannen, subsidies zijn er echter genoeg, net als vacatures.

U.S.


© NetInfo