next -index- prev

Bizzdisk: ondernemingsplan voor Windows

'Zakelijk proefdraaien'

Succes van een (nieuw) bedrijf staat of valt met een goed ondernemingsplan. Bij het opstellen daarvan spelen tal van factoren, analyses, beschouwingen en voorspellende simulaties (scenario's) een rol. Modellen zijn voer voor de PC die dat allemaal eens haarfijn voor u uitzoeken en in de gaten houden. Het programma 'Ondernemingsplan voor Windows' van Bizzdisk kan inderdaad helpen bij het opstellen van een bussiness-plan.

Op de keper beschouwd is een ondernemingsplan niets anders dan een goed idee vorm geven in een werkbaar financieel concept. Het is daarbij verstandig om eerst een aantal financiŽle scenario's te laten proefdraaien alvorens met echt geld in het diepe te springen. Het Bizzdisk Ondernemingsplan voor Windows pretendeert het maken van volledig doorgerekende prognoses voor winst & verliesrekeningen, de liquiditeitspositie in de gaten te houden, de kasstromen te volgen, de balans op te maken en dit alles maandelijks in overzichtelijke rapportages en fraaie grafieken te presenteren. Onze evaluatie-versie bleek dat best te kunnen en kan een aanwinst zijn voor het snel doorrekenen van de haalbaarheid van een ondernemingsplan en het bedrijf op de eerste nog jonge financiŽle schreden te evalueren.

Doelgroep en opzet
Volgens de ontwerpers is Bizzdisk Ondernemingsplan ontwikkeld voor professionals. Te weten financiŽle adviseurs, accountants, controllers, financiers en eventueel de Kamer van koophandel. Dat schrikt wellicht af. Echter, iedereen die enig idee heeft wat er bij het schrijven van een ondernemingsplan komt kijken zal snel de opzet van dit programma herkennen. Voor de totale leek is het niet geschikt.
Het installeren van het Bizzdisk Ondernemingsplan verloopt grotendeels automatisch. Wel neemt het uitpakken en overzetten van de collectie modules enige tijd in beslag. Daarna dient de computer herstart te worden. Bij onze evaluatie-versie verscheen een melding van een overschrijffout. Dat bleek echter niet uit te maken.
Ook voor het opstarten neemt Bizzdisk Ondernemingsplan de tijd. Er worden eerst diverse modules ingeladen. Vervolgens vraagt het programma om de contactpersonen, zaaknaam, de te starten handeling etc. Alles is goed overzichtelijk weergegeven in logische menu's en duidelijke vensters. Om te beginnen wordt een voorbeeldplan meegeleverd om de look & feel van het pakket te kunnen proeven.
Het pakket zorgt primair voor het opmaken van winst- en verlies berekeningen en de balans op maandbasis. Hieruit kunnen snel meerdere toekomstscenario's ontwikkeld worden. De start- en einddatum zijn variabel. Ook kan er voor de start van het bedrijf met een gebroken boekjaar gewerkt worden. Idem kunnen er tussentijdse balansen afgedrukt worden. En alle uitkomsten kunnen via de grafiekmodulen keurig gevisualiseerd worden. Verder beschikt Bizzdisk over een onbeperkt aantal omzet/inkoopgroepen, verdeelpatronen met verhoudingsgetallen en kunt u uiteraard ook eigen specificaties invoeren.

FinanciŽle zekerheid?
De hamvraag blijft natuurlijk of het Bizzdisk Ondernemingsplan zekerheid over de toekomst van het (te starten) bedrijf kan geven. 100% zal natuurlijk nooit lukken maar met behulp van de scenario- en financiŽle modules kunnen o.a. goed ingeschat worden of:

In feite bepaalt het Bizzdisk Ondernemingsplan daarbij eerst nauwkeurig de huidige positie van de onderneming. Vervolgens wordt de beoogde koersverandering, strategische beslissing, verandering van organisatie of uitbreiding van de productie in een financieel model of scenario nagebootst en getoetst.
Zowel bij VOF's, BV's als eenmanszaken werkt het pakket een nieuw initiatief of verandering van koers om naar een volledig uitgewerkt plan. Het gecreŽerde financiŽle plan vormt een gedetailleerde prognose van een complete bedrijfsboekhouding. Middels uitgebreide vragenmodulen (panels) worden de organisatie- en marketingplannen uitgewerkt. Door het stap voor stap doorlopen van de belangrijke onderdelen wordt niet gauw iets vergeten.
Op grond van deze scenario's en plannen kan de onderneming haar kredietaanvrage(n) funderen.

Surveillance
Als de start veelbelovend lijkt wie garandeert dan dat er tussentijds geen financiŽle problemen zullen optreden? Het Bizzdisk Ondernemingsplan houdt behalve de mogelijkheden en de kansen ook de geldstromen binnen de onderneming nauwlettend in de gaten. Dat voorkomt liquiditeitsproblemen door het vroegtijdig signaleren van deze dreiging. De makers garanderen dat de met de cijfers uit de dagelijkse praktijk van de onderneming gemaakte vooruitberekeningen verifieerbaar en betrouwbaar zijn.
Als voorbeeld de balans. Deze wordt gevoed uit de specifieke modules voor vaste activa, financiŽle activa, lening & leasing, omzet & inkoop, salarissen plus de overige bedrijfskosten. Deze programmamodules genereren en berekenen voor elke gestelde plan-periode de juiste boekingen. Lastige zaken zoals BTW-afdracht, vennootschapsbelasting, rentebaten, saldi, rentelasten etc. worden door het intelligente rekenmodel automatisch meegepakt. Uiteraard kunt u zelf nog extra mee te nemen specificaties toevoegen.
Met name de jaarcijfers, groeicijfers, verdeelpatronen en betaalpatronen zijn over de opgegeven periode nauwlettend te volgen. De visualisatie middels de grafiekmodule vormt daarbij een welkom hulpmiddel.

Marketing en organisatie
Behalve het pure ondernemingsplan hebben de makers van dit programma tevens rekening gehouden met marketing en organisatie. Er zijn modules voor doelgroep & marktanalyse, marketingstrategie, mensen & methoden, kostprijsanalyse & prijsvorming, doelstellingen van de organisatie en de daaraan gekoppelde activiteiten, verkoop & kostenprognose, management & organisatie, actieplan & tijdschema etc. aan boord. Financieel gezien wordt er verder nog gekeken naar seizoeninvloeden qua omzet & inkoop, investeringen & financieringen en de betalingstermijnen voor debiteuren en crediteuren. Ook de belastingen en de beruchte Boxen zijn niet vergeten.
Al met al heeft Bizzdisk Ondernemingsplan heel wat noten op haar zang. In de praktijk blijkt dit pakket een nuttig hulpmiddel. Bovendien kunnen de flexibele modules u flink wat tijd en uitzoekwerk besparen. Toch blijft het altijd zaak om het eigen koppie en de intuÔtie er bij te houden. U.S.

Bizzdisk Strategische software, 0346-575773, www.bizzdisk.com


© Dealer Info