next -index- prev

Bijstand en AOW in Amerika


Ik heb weer eens een tijdje rondgereisd in de VS en dan valt je vooral op, dat men daar hard werkt en echt niet meer zo raar doet over security. De gewone man is bezig, heeft het moeilijk met de recessie en denkt nauwelijks meer aan Afghanistan of Irak. Wanneer komen de boys weer thuis, dat is wat nog leeft. Op vliegvelden en vooral bij de grens doet de overheid wel erg moeilijk, dat is lastig, tijdrovend en vooral voor mensen met een andere huidskleur zijn ze behoorlijk lastig. Dat mag geen discriminatie heten, maar reizen met een Turks of Marokkaans paspoort naar de VS zou ik niemand aanraden, je hebt dan weer een visum en zo nodig. Eigenlijk heel dom van de VS, want zo hopen ze de terroristen buiten te houden, maar dit is ook schadelijk voor het toerisme en de handel. Je wordt als toerist, zeker aan de grens, snel als terrorist gezien, een naar gevoel.
Maar er zijn altijd veel mensen die er toch over denken in de VS te gaan werken of wonen. Een green card is begerenswaardig, een soort paspoort naar welvaart. De VS zijn het land van de onbeperkte mogelijkheden, zeker als je in zaken wilt zou je daar de beste kansen krijgen. Er bestaat wel het idee, dat daar geen of weinig sociale voorzieningen zijn maar hoe zit dat eigenlijk met de oudedagsvoorziening aan de andere kant van de oceaan?
De gemiddelde Nederlander gelooft nog steeds in het ideaal van de verzorgingsstaat bij ons, want hebben we hier AOW, Bijstand en WAO, om maar een paar van de sociale voorzieningen te noemen. We denken met name dat het sociale vangnet in de Verenigde Staten veel slechter is dan hier. In veel opzichten is dat ook zo, maar toch is het illustratief om de cijfers uit de VS eens tegen het licht te houden.

Op een houtje bijten
Voor 2004 is er voor de Social Security uitkeringen in de VS, waar 47 miljoen Amerikanen het van moeten hebben, een inflatiecorrectie geweest van 2,1%. Social Security is een systeem, waar vooral de ouderen van profiteren, voor 8 van de 10 ouderen is het de voornaamste bron van inkomen. In Nederland wordt gesproken over het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, in de VS is al in 1983 bij wet geregeld dat het recht op social security langzaam verschuift naar 67, op dit moment krijg je het als je 65 jaar en 4 maanden oud bent. Blijkbaar heeft men daar al veel eerder beseft dat de baby-boomers een extra druk op het systeem zouden leggen en maatregelen genomen.
De maximale Social Security uitkering voor iemand, die zijn of haar hele leven gewerkt heeft is 1825 dollar per maand, maar gemiddeld is de uitkering voor een echtpaar 1523 dollar, voor een alleenstaande oudere 888 dollar en voor iemand met een invaliditeitsuitkering 862 dollar. Dat lijkt meer dan het is, de kosten van levensonderhoud zijn in de VS en vooral in de steden aanzienlijk hoger dan hier. Er zijn aanvullende uitkeringen, als je je daar apart voor verzekerd hebt, maar het komt er wel op neer, dat je als oudere in de VS echt op een houtje moet bijten, als je niet gezorgd hebt voor een eigen pensioen. Dan val je in regelingen die iets van 563 dollar per maand uitkeren, ook het bedrag dat je als arbeidsongeschikte kunt vangen, maar er zijn per staat of county wel vaak aanvullingen op die minimumuitkering.
Er is in de VS een soort ziekenfondsvoorziening, die Medicare heet. Dat is een minimumvoorziening, waar 41,7 miljoen vooral oudere Amerikanen van profiteren. Die Medicare kost 66,60 dollar per maand, 13,5% hoger dan vorig jaar. Er zit een stevig eigen risico in en de duur van ziekenhuisverpleging is beperkt. Er is net een wet aangenomen die voorziet in Medicare medicijnverstrekking in 2005. Niet gratis, maar veel beter dan wat er was. Gezondheidszorg is een hot item in de verkiezingscampagne voor de president van de VS, de democratische kandidaten zijn merendeels voorstander van een veel uitgebreider publiek stelsel, de republikeinen willen de gezondheidszorg verbeteren door verder privatiseren.
Om het beeld compleet te maken, de inkomstenbelasting in de VS vraagt minimaal 15,3%, waarvan het Social Security deel 6,2% en Medicare 1,45% uitmaakt. Als je dus werkt is dat de afdracht, deels betaald door de werkgever, ook als zelfstandige betaal je aan Social Security en Medicare mee.
Alles bij elkaar dus niet zo minimaal als we vaak denken, maar wel beperkt. Het is natuurlijk de vraag of we in Nederland niet snel gaan afglijden naar dat niveau van sociale voorzieningen, de plannen op dat gebied voorspellen niet veel goeds als je helemaal afhankelijk bent van een uitkering.

Luc Sala


Meer info www.ssa.gov
© Dealer Info