Dealer Info

Nieuwsblad voor de computervakhandel.
Dealer Info geeft onafhankelijke informatie over de ontwikkelingen in het verkoopkanaal, de distributie en de marketing van computers en software.

Iedere maand de nieuwtjes en ontwikkelingen van het Dealer-Info kanaal.
Neem een abonnement door 40,- over te maken op
giro 1585491 t.n.v. Sala Communications/Dealer Info of
bel naar 020-6273198
Of download het abonneeformulier, vul het in en fax het naar 020-6253280 

Door op een jaartal te drukken verschijnen de artikelen die toen zijn verschenen. 

Dit is een archiefsite en we gaan dus niet achteraf dingen wijzingen, zoals telefoonnummers of meningen.
Wat toen geschreven was, klopte toen, misschien nu niet meer.