Aan het werk, de knoet erover

Aan het werk, de knoet erover! Het kabinet is van plan de lasten de komende jaren fors te verlagen, met in totaal zo’n 15 miljard euro. Het hoopt daarmee de werkgelegenheid aan te jagen, maar hoe en hoe gaat men dat betalen? Het Centraal Planbureau dat men daar dan advies over vraagt lijkt soms op een hondje, dat alleen de baas likt en met onderzoeken en resultaten komt, die wel erg passen in de politieke wind van het moment.

Verlaging van de belastingtarieven zorgt er nauwelijks voor dat meer mensen gaan werken, concludeert het Centraal Planbureau. Het kost bovendien veel geld. Generieke lastenverlichting doet relatief weinig voor de arbeidsparticipatie, het eufemistische woord dat sociale bijstand vervangt, wat iedereen moet meedoen, participeren, aan het werk. Druk uitoefenen op werkende moeders met jonge kinderen, via fiscale prikkels is relatief effectief (dat kinderen daardoor ongelukkiger en gefrustreerde worden telt blijkbaar niet). Ook het beperken van inkomensondersteuning voor huishoudens met een laag inkomen, bijvoorbeeld het verlagen van de bijstandsuitkeringen, levert relatief veel participatie op. Daar staat dan wel een toename in de inkomensongelijkheid tegenover. In een recente studie worden alternatieven neergesabeld, een eenvoudiger belastingstelsel met slechts één tarief (de ‘vlaktaks’) kan, stelt men, zelfs negatief uitpakken voor de arbeidsdeelname. Een vereenvoudiging van het fiscale stelsel wat betreft de kortingen en toeslagen voor werkenden zou al gauw een prijs zal vragen in termen van arbeidsparticipatie. Beleid dat het inkomensverschil tussen werken en niet werken vergroot, zoals het verhogen van de arbeidskorting aan de onderkant of het verlagen van de uitkeringen, is effectiever in het bevorderen van de arbeidsparticipatie. Het idee, dat werk een gevolg is van behoeftes, lonen een gevolg van vraag naar arbeid, dat gezien de robotisering zoiets als basisinkomen overwogen kan worden, ambtenarensalarissen wel wat minder mogen, het CPB kijkt de andere kant uit en schrijft een rechts verkiezingspamflet.

 

Home

Dieptedossiers

Dealer Info TV

Dealer Info

Agenda

ICT webnieuws

Partnerdagen

Luc Sala's columns

Contact

Bedrijvengids

Archief

 

Vacatures

 
website development: GF&FA
Dealer Info • home
Vakblad voor ICT & CE retailers

Luc Sala's Blog
Shuttle Computers Handels GmbH
Wave Computers Nederland
ScanSource
G DATA Software AG
Dealer Info
Asus
Primacom