Werk in de ICT

Het gaat slecht met de ICT, maar wie vooruit kijkt ziet dat op termijn er tcoh een tekort is aan ICT-personeel. In ieder geval, dat verwacht ICT~Office. Die branche-lobbyclub voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren.

Ondanks de economische recessie verwacht ICT~Office een tekort van ruim 6.300 ICT’ers in 2016. Zodra de economie na 2013 aantrekt, kan het tekort oplopen tot 11.000 ICT-professionals in 2016. ICT~Office baseert deze cijfers op eigen onderzoek onder haar achterban en gegevens van het CBS, de HBO-Raad en de VSNU, het UWV/CWI en het ROA. ICT~Office waarschuwt dat een dergelijk tekort een rem zal vormen op de economische groei in Nederland. Maatregelen als het eenvoudiger toelaten van buitenlandse experts of meer energie steken in opleidingen en het popularisen van ICT zijn marsroutes.

In 2011 bestond de ICT-populatie uit 283.000 ICT’ers waarvan ruim 55%, ofwel 156.000, hoger opgeleid. Dit wil zeggen dat deze ICT’ers een HBO- of WO-diploma bezitten. Vergeleken met de gemiddelde Nederlandse beroepsbevolking ligt dit percentage erg hoog. De omvang van de ICT-populatie is in 2011 niet gegroeid in vergelijking met 2010. Dit is te verklaren door de gematigde groei van de ICT-sector en de totale Nederlandse economie. Voor 2012 verwacht ICT~Office dat het totaal aantal ICT’ers zelfs licht daalt.

Door de economische recessie zal het aantal moeilijk vervulbare vacatures in 2012 niet verder groeien en gelijk blijven ten opzichte van 2011. Echter, na 2012 neemt het aantal ICT-vacatures toe en loopt dit aantal tot en met 2016 op tot 13.000. Deze vacatures zullen deels vervuld worden door het aanbod van ongeveer 6.700 ICT’ers die óf het hoger ICT-onderwijs met een diploma verlaten en op de arbeidsmarkt komen, óf ICT’ers die na een periode zonder werk weer een baan vinden. Wanneer het aanbod van de vraag wordt afgetrokken, leidt dit tot een verwacht tekort van ruim 6.300 hoger opgeleide ICT-professionals in 2016. Deze cijfers passen in het beeld dat eurocommissaris Neelie Kroes recent schetste, waarin voor de Europese Unie een aantal van 700.000 vacatures in de digitale economie wordt voorspeld.

 

Home

Dieptedossiers

Dealer Info TV

Dealer Info

Agenda

ICT webnieuws

Partnerdagen

Luc Sala's columns

Contact

Bedrijvengids

Archief

 

Vacatures

 
website development: GF&FA
Dealer Info • home
Vakblad voor ICT & CE retailers

Luc Sala's Blog
Shuttle Computers Handels GmbH
Wave Computers Nederland
ScanSource
G DATA Software AG
Dealer Info
Asus
Primacom