Cloud

In een ABN-Amro onderzoeksrapport wordt de bereidheid de cloud te omarmen geanalyseerd. In 2012 zullen eindgebruikers zich steeds meer gaan oriënteren op de cloud als alternatieve vorm om ICT-middelen beschikbaar temaken.

De acceptatie van Cloud Computing verloopt vaak via deze volgorde:

1. van on premise;

2. naar (out)sourced;

3. via hosted cloud;

4. naar private cloud.

Later vindt de stap naar public cloud plaats,

al dan niet op onderdelen.

Cloud Computing leidt tot intensiever gebruik van de netwerkinfrastructuur

binnen organisaties, maar natuurlijk ook daarbuiten. Grotere organisaties voorzien dit, of hebben nu al te maken met toenemendeintegratieproblematiek. Bijvoorbeeld als het gaat om deonderlinge afstemming tussen:

applicaties in de cloud en on premise;

meerdere cloud-gebaseerde applicaties;

cloud- en niet-cloud-gebaseerde onderdelen binnen een specifiek systeem.

Technologische innovatie en Cloud Computing: een vanzelfsprekend huwelijk

Van de organisaties die het meest openstaan voor technologischeinnovatie, bevindt het merendeel zich ook daadwerkelijk ‘in decloud’. Een aanzienlijk deel (44%) maakt nog geen gebruik van Cloud Computing, maar spreekt hier wel een voorkeur voor uit. Organisaties

die volledig onbekend zijn met Cloud Computing vormen het kleinste aandeel binnen deze groep. Er bestaat dan ook een duidelijke samenhang tussen de houding ten opzichte van technologische innovatie in het algemeen en de matewaarin organisaties bekend (en/of bezig) zijn met Cloud Computing.

Kortom: de houding ten opzichte van innovatie is een voorspellende waarde.

Toch ligt bij organisaties met de grootste weerstand tegen technologische innovatie het gebruik van Cloud Computing op 19%. Daarnaast spreekt een relatief grote groep (16%) een voorkeur uit voor de cloud. Een opvallend resultaat.

 

Home

Dieptedossiers

Dealer Info TV

Dealer Info

Agenda

ICT webnieuws

Partnerdagen

Luc Sala's columns

Contact

Bedrijvengids

Archief

 

Vacatures

 
website development: GF&FA
Dealer Info • home
Vakblad voor ICT & CE retailers

Luc Sala's Blog
Shuttle Computers Handels GmbH
Wave Computers Nederland
ScanSource
G DATA Software AG
Dealer Info
Asus
Primacom