ICT~Office pleit voor deltaplan cyber security

De afgelopen periode hebben diverse digitale incidenten het nieuws gehaald. De impact van digitale inbraken en dreigingen is groot en neemt toe. Om deze dreigingen het hoofd te bieden, lanceert ICT~Office het Cyber Security Manifest. De Nederlandse kenniseconomie is immers sterk afhankelijk van veilige en betrouwbare ICT. ICT~Office pleit voor een gemeenschappelijk deltaplan cyber security dat een samenhangend pakket maatregelen omvat.

Voor een digitaal veilig Nederland en een betrouwbare kenniseconomie is het belangrijk dat overheden en bedrijven nog bewuster werken aan het vergroten van de weerbaarheid van hun ICT. Uit recent eigen onderzoek blijkt dat driekwart van de ICT-bedrijven een verhoogde aandacht voor informatiebeveiliging in ICT-producten of -diensten merkt bij klanten. In 75% van de gevallen informeren klanten nadrukkelijker naar de beveiliging. Echter, slechts één op de tien klanten heeft daadwerkelijk meer geld over voor sterkere beveiliging van de ICT-producten en -diensten. Organisaties zullen bewuster moeten beveiligen en vanuit hun huidige beveiligingsniveau toewerken naar een effectieve en werkbare informatiebeveiliging.

ICT~Office acht het noodzakelijk dat Nederland in de vorm van een gemeenschappelijk deltaplan cyber security een pakket maatregelen ontwikkelt dat vooral gericht is op de bescherming van belangen met grote impact. Het gaat dan om bijvoorbeeld continuïteit van de vitale infrastructuur, bescherming van cruciaal intellectueel eigendom of grote hoeveelheden (privacygevoelige) gegevens. Alle partijen in de digitale wereld hebben een rol in de aanpak van cyber security. Deze rolverdeling moet voor iedereen duidelijk zijn. In het Cyber Security Manifest doet ICT~Office een voorstel voor maatregelen die partijen moeten nemen.

Alle organisaties die ICT gebruiken dienen standaard een vast percentage van hun budget te reserveren ten bate van beveiliging. Voor de overheid als beleidsmaker ziet ICT~Office een rol om binnen sectoren concretere beveiligingsrichtlijnen te stimuleren. Als ICT-gebruiker heeft de overheid zelfs een voorbeeldfunctie. De ICT-branche heeft de taak om de principes ‘privacy by design’ en ‘secure by design’ invulling te geven. ICT~Office ziet het Nationaal Cyber Security Centrum als de plek waar organisaties vertrouwelijk incidenten kunnen melden en van elkaars best practices en incidenten kunnen leren. ICT~Office vindt nieuwe regelgeving pas aan de orde als sluitstuk van een brede ‘cyber security’-aanpak. Nu wordt dit vaak als startpunt genomen.

Het Cyber Security Manifest bouwt verder op Nationale Cyber Security Strategie

Met de presentatie van de Nationale Cyber Security Strategie in februari 2011 staat cyber security nadrukkelijk op de agenda. Incidenten van het afgelopen jaar onderstrepen de noodzaak van deze strategie. ICT~Office wil met het Cyber Security Manifest richting geven aan de uitwerking van de Nationale Cyber Security Strategie en hierover graag in gesprek met bedrijfsleven, overheid en wetenschap.

Op het gebied van cyber security zijn binnen ICT~Office de adviesgroep ‘Cyber Security’ en de expertgroep ‘Informatiebeveiliging’ actief.

 

Home

Dieptedossiers

Dealer Info TV

Dealer Info

Agenda

ICT webnieuws

Partnerdagen

Luc Sala's columns

Contact

Bedrijvengids

Archief

 

Vacatures

 
website development: GF&FA
Dealer Info • home
Vakblad voor ICT & CE retailers

Luc Sala's Blog
Shuttle Computers Handels GmbH
Wave Computers Nederland
ScanSource
G DATA Software AG
Dealer Info
Asus
Primacom