Webstandaard

Het College Standaardisatie heeft drie nieuwe open standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst geplaatst. Het gaat om standaarden voor toegankelijke websites (Webrichtlijnen), voor uniform Europees betalingsverkeer (SEPA-standaarden) en voor vindbaarheid van leermateriaal (NL LOM). De opname van de drie standaarden biedt behalve aan overheden ook duidelijkheid aan website-bouwers, aan de bancaire sector en aan uitgevers van leermateriaal. “Opname op de lijst biedt naast duidelijkheid voor gebruikers eveneens investeringszekerheid voor de software-industrie” aldus Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter van het Forum Standaardisatie. Standaardisatie is een speerpunt in de Digitale Agenda van het kabinet. Het zorgt voor eenvoudigere gegevensuitwisseling (interoperabiliteit).

Webrichtlijnen voor toegankelijke websites

De keuze voor de vernieuwde Webrichtlijnen zorgt ervoor dat ook in de toekomst online zakendoen met de overheid voor iedere burger vanaf elk apparaat (zoals smartphone of tablet) mogelijk is. Versie 2 van de Webrichtlijnen is in nauwe afstemming met ontwikkelaars en gebruikers tot stand gekomen. De nieuwe versie is technologie-onafhankelijk en daarmee toekomstvast. Opname van de standaard op de ‘pas toe of leg uit’-lijst betekent dat overheden bij nieuwe investeringen in websites dienen te kiezen voor deze nieuwe versie. Bestaande websites die voldoen aan versie 1 van de webrichtlijnen hoeven niet direct aangepast te worden. Pas na 2014 vervalt deze standaard. Het College Standaardisatie vraagt het Ministerie van BZK, als beheerder van de Webrichtlijnen, te zorgen voor voldoende beheer- en ondersteuningscapaciteit.

 

Home

Dieptedossiers

Dealer Info TV

Dealer Info

Agenda

ICT webnieuws

Partnerdagen

Luc Sala's columns

Contact

Bedrijvengids

Archief

 

Vacatures

 
website development: GF&FA
Dealer Info • home
Vakblad voor ICT & CE retailers

Luc Sala's Blog
Shuttle Computers Handels GmbH
Wave Computers Nederland
ScanSource
G DATA Software AG
Dealer Info
Asus
Primacom