De rijken en internet: Have en have-nots: de digitale kloof

Rijke mensen doen volgens een IAB onderzoek meer met internet, letten beter op digitale aanbiedingen en gebruiken de nuttige en handige diensten van Internet meer dan mensen uit de lagere inkomensgroepen. Die digitale kloof groeit, en hangt niet alleen af van de conomische situatie, maar ook van de leeftijd en in ons land ook van de ethnische achtergrond. Het gevaar bestaat, dat de “digital divide” zo groot wordt, dat hele groepen in de samenleving feitelijk buitengesloten raken. Ze doen niet meer mee, kunnen de nu steeds vaker digitale vereisten qua burgerparticipatie, betalingsverkeer, medische en andere zorg gewoon niet aan en vallen buiten de boot. De overheid heeft ook de neiging, om met het efficiency argument als wapen, steeds meer digitale verplichtingen op te leggen. Maar men neemt geen maatrgelen om de volgers, achterblijvers en digitale armen er bij te betrekken. Dat gaat soms heel geniepig, zo is er voor het digitaal invullen van BTW-aangiftes en bedrijfsaangiftes qua belasting etc. geen helpdesk meer, wie het niet begrijpt moet maar een accountant nemen.

Dat daarmee hele groepen ondernemers aan de rand van de digitale arena worden buitengesloten of op voor hen onoverkomelijke kosten worden gejaagd, daar maakt men zich niet druk over.

Een Amerikaans onderzoek van IAB bevestigt wat we eigenlijk wel weten, internet is vooral handig als je wat te besteden hebt. Arme mensen, die net de huur kunnen betalen en in de rij staan voor goedkope aanbieidngen in de supermarkt aan de andere kant van de stad, kunnen niet lekken op vakantie, goedkope tripjes uitzoeken, of via een creditcard goedkoop spullen aanschaffen in online winkels.

De rijken (welgestelden is misschien een betere vertaling van Affluents) zijn meer actief en benitten de digitale informatiestroom beter, ook qua commercials en digitale advertenties.

Nu zijn die rijken ook moeilijker te benaderen via de traditionele media, zoals radio en tv, omdat ze daar relatief minder tijd aan besteden.

In het IAB onderzoek keek men naar mensen met minimaal 100.000 dollar jaarinkomen per huishouden.

Dat is een groep die 21% van de U.S.A huishoudens omvat, die echter wel 70% van de rijkdom van alle Amerikaanse houishoudens representeert en 3,2 keer zoveel uitgeven als het gemiddelde.

Ze hebben twee keer zo vaak smartphones (33% vs. 17%), aen 79% geeft toe dat hun leven de laatste tien jaar “verweven is met techniek” . Ze geven echter ook toe, dat het daardoor ook meer complex is geworden (59%), er is meer stress (58%) en hoewel er ook meer “fun” is (47%) en dingen makkelijker gaan (33%), is het dus geen eenzijdig optimistich beeld.

Advertising

De IAB (Interactive Advertising Bureau) is een organisatie die naar de effectiviteit van reclame kijkt en dus graag wil weten welke media effectief zijn voor welke doelgroepen. In hun recente studie blijkt 98% van de wegestelden Internet te grbuiken, tegenover 79% van de hele bevolking (in de VS). Dat laatste lijkt nog tamelijk hoog, want de echte minima, daklozen, zwervers en ouderen worden helemaal niet meegenomen in dit soort onderzoek. Voor een stad als Amsterdam, waar de gemeentelijke onderzoeken ook graag opgeven over enorme aantallen internet gebruikers, doet men dat onderzoek per telefoon en dat men de mensen met alleen mobiel, of die helemaal geen contact hebben buiten hun groep (80% van de oudere Marokkaanse Berbers zou analfabeet zijn) dan niet bereikt, flatteert de cijfers.

In de IAB studie bleek dat de welgestelden 26.2 uur per week online zijn, 17.6 uur TV kijken, en 7.5 uur naar de radio luisteren. De bredere bevolking spenderen twee keer zoveel tijd aan radio en TV, (17 en 34 uur) en maar 21.7 uur op het Internet.

 

Home

Dieptedossiers

Dealer Info TV

Dealer Info

Agenda

ICT webnieuws

Partnerdagen

Luc Sala's columns

Contact

Bedrijvengids

Archief

 

Vacatures

 
website development: GF&FA
Dealer Info • home
Vakblad voor ICT & CE retailers

Luc Sala's Blog
Shuttle Computers Handels GmbH
Wave Computers Nederland
ScanSource
G DATA Software AG
Dealer Info
Asus
Primacom