SIDN pleit voor politieke discussie over internet als grondrecht

SIDN heeft de belangrijkste resultaten van de Nationale Internetenquête, die eind 2011 is ingevuld door ruim 11.000 respondenten, gecombineerd met de uitkomsten van het 25 jaar .nl-congres en vertaald naar een advies aan de politiek. Eén van de uitkomsten is dat een meerderheid van de respondenten toegang tot internet als grondrecht ziet.

SIDN pleit nu voor een politieke discussie hierover, aangezien toegang tot internet als grondrecht de Nederlandse wetgeving op het meest fundamentele niveau raakt.

SIDN benadrukt het belang van internet voor Nederland

In 2011 vierde SIDN 25 jaar.nl: een mijlpaal voor het internet in Nederland. Met de organisatie van diverse jubileumactiviteiten, waaronder de Nationale Internetenquête, wil SIDN de invloed van internet op onze samenleving inzichtelijk en bespreekbaar maken. De uitkomsten en conclusies van de enquête zijn tevens voor politiek Nederland relevant. Vandaar dat Roelof Meijer (algemeen directeur SIDN) vandaag in Nieuwspoort een adviesrapport overhandigde aan Tweede Kamerlid Afke Schaart (VVD, woordvoerder IT & Innovatie).

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van SIDN aan de politiek zijn:

Onze rechten in de online wereld moeten even goed gewaarborgd worden als onze rechten in de offline wereld

Veel aspecten van ons dagelijks leven hebben in de laatste jaren een online component gekregen. In sommige gevallen wordt die als even belangrijk beschouwd als het offline origineel. Zo zien Nederlandse internetgebruikers cybercrime als even bedreigend als gewone criminaliteit. Zij vinden ook dat aan de bestrijding van cybercrime evenveel middelen zouden moeten worden toegekend. Een situatie die nog ver van de realiteit staat De politiek moet deze gelijkwaardigheid tussen online en offline erkennen en het beleid daarop aanpassen.

Er is een fundamentele discussie nodig over internet als grondrecht

Een kleine meerderheid van de respondenten op de Nationale Internetenquête ziet toegang tot internet als een grondrecht. Daarbij zijn voor- en tegenstanders duidelijk verdeeld naar welstand. Hoe dit grondrecht vormgegeven moet worden is echter onduidelijk en was aanleiding tot veel discussie. Toegang tot internet als grondrecht is een discussie die onze wetgeving op het meest fundamentele niveau raakt (grondwet, Verklaring van de Rechten van de Mens) en waarin politici nog meer het voortouw zouden moeten nemen.

Het Nederlandse onderwijs dient vakmensen op te leveren op internetgebied
Wij claimen een kenniseconomie te zijn, maar vergeten het vakmanschap. Dat was een van de centrale punten uit de discussie over het belang van goed onderwijs tijdens ons congres. Praktische kennis van informatietechnologie en haar toepassingen is cruciaal voor onze internationale concurrentiepositie en zou hoog op de onderwijsagenda van politiek Nederland moeten staan. Daarnaast zou het Nederlandse onderwijs in de breedte en de lengte, van basis- tot wetenschappelijk onderwijs, meer aandacht aan digitaal burgerschap en internetvaardigheden moeten besteden.

De overheid moet innovatie stimuleren

Nederlandse ondernemers zien internet meer als een middel om goedkoper te werken dan als een kans om zich met innovatie te onderscheiden, zo bleek uit de enquête. De bezoekers van het congres zien dat als een gemiste kans en menen dat de overheid ondernemers meer moet stimuleren om te vernieuwen. Minder regels, meer aandacht en meer faciliteiten voor R&D. Alleen zo kan Nederland haar potentieel op internetgebied daadwerkelijk verwezenlijken en kan internet bijdragen aan een sterkere internationale concurrentiepositie.Door het aanbieden van het adviesrapport wil SIDN aangeven dat ook politiek Nederland een prominente rol kan spelen in het sturen van de economische, maatschappelijke en individuele veranderingen die internet met zich meebrengt.

 

Home

Dieptedossiers

Dealer Info TV

Dealer Info

Agenda

ICT webnieuws

Partnerdagen

Luc Sala's columns

Contact

Bedrijvengids

Archief

 

Vacatures

 
website development: GF&FA
Dealer Info • home
Vakblad voor ICT & CE retailers

Luc Sala's Blog
Shuttle Computers Handels GmbH
Wave Computers Nederland
ScanSource
G DATA Software AG
Dealer Info
Asus
Primacom