Zorg: handel in comfort en veiligheid

De ontwikkelingen in de zorg, de besparingen, de vergrijzing, het zijn allemaal indicaties dat ICT en de zorg de komende jaren veel meer met elkaar te maken krijgen. E-Health, het internet of things, betere sensoren, apps en allerlei diensten komen van de grond, er is meer standaardisatie en een paar grote partijen stappen in deze markt zoals Apple met HealthKit, maar ook de golf smartwatches en body-sensors opent perspectieven. Dat laat echter ook ruimte voor de actieve ondernemer om hier van te profiteren. Zorg en de ICT voor en in de zorg is nog steeds vrij lokaal, taalgebonden, cultuurgebonden en vraagt voorlopig veel voorlichting, service en biedt dus kansen voor lokale ondernemers, ZZP-ers, dealers en vakmensen. WE geven gemakkelijke 15-20% van ons BNP uit aan gezondheid en zorgverzekeringen en als we gezond eten, gezonde recreatie, sport en informatie over gezondheid meerekenen gaat het om nog meer. Op wereldschaal gaat het om vele duizenden miljarden, biljoenen dus.

Zorg heeft veel kanten, maar als we het opdelen in monitoring (bewaken), diagnose, ingrepen (zowel lokaal fysieke ingrepen als remote, digitale ingrepen) therapie en de admin als laag erbovenop, dan wordt het al wat overzichtelijker. Therapie is wat meer gericht dan zorg, maar is in wezen hetzelfde en gaat in de toekomst waarschijnlijk veel meer een psychosomatische aanpak behelzen. Technologie als Virtual Reality is nu al beschikbaar voor psychotherapie (fobiën behandelen bijvoorbeeld) maar denk eens aan games of aan robots voor fysio, zorg aan bed, medicijnverstrekking, injecties geven, als gezelschap en ter stimulering. De techniek die we nu zien in smartbands en andere draagbare e-health devices gaat niet alleen in de finess, maar vooral in de zorg voor een doorbraak zorgen.

Dat de stap van therapie naar zorg niet verdeeld is in instituutzorg en thuiszorg is omdat op den duur het weinig zal uitmaken, de voorzieningen die nodig zijn kunnen geleend of aangeschaft worden of zitten al op de smartphone of smartband die men al heeft. Zorg kan op veel plaatsen gegeven worden, institutioneel, in wijkcentra, thuis, maar als de techniek en apparatuur goedkoper wordt verschuift dat naar de plek waar de zorgbehoevende is. Dat gaat snel, dingen als bloeddrukmeting kunnen thuis gebeuren, maar ook de noodzaak om bepaalde patiënten in een ziekenhuis te houden ter controle wordt minder als de apparatuur kleiner, draagbaar en overal inzetbaar wordt en de monitoring dat ondersteunt. De hele batterij sensors in een intensive care unit gaat op den duur in een chipje gestopt worden, die verbinding maakt met een centraal systeem als dat nodig is. Ook de behandeling zelf zal minder speciale lokaties vereisen, op afstand kun je ook medicijnen toedienen en andere ingrepen doen, er is dan ook niet altijd meer een menselijke behandelaar nodig.

Het gaat natuurlijk om besparingen, maar die bereik je ook door betere diagnose en betere montoring, want dan kun je crisis-situatie en vergaande ingrepen misschien vermijden. Door gebruik te maken van meer sensordata en die te analyseren en te interpreteren met AI-technieken wordt veel van het diagnosewerk de dokter uit handen genomen, en het is niet denkbeeldig dat je je kunt laten testen zonder dat er een mens aan te pas komt. Goedkoper, maar ook een werkgelegenheidsprobleem, de standaard-arts kan vervangen worden door een automatisch systeem, de therapie komt uit de computer, compleet met de noodzakelijke psychische ondersteuning want een AI-systeem houdt ook rekening met suggestie en placebo-effecten.

Met big data technieken en al die monitoring krijgen we ook meer inzicht in oorzaken en kan er een standaard best practice behandeling worden bepaald. Medicijngebruik kan worden gerelateerd aan resultaten, te hopen valt dat er dan veel minder medicijnen nodig zullen zijn, omdat het niet meer nodig is om maar wat te proberen en bijverschijnselen dan maar te gaan aanpakken. Minder schieten met de vaak dure hagel van de farmaceutische industrie, meer gericht aanpakken. Voor wat betreft organen en vervangende operaties is de opkomende 3D-print technologie natuurlijk een uitkomst, op maat maken van implantaten is mogelijk en met gentechnologie (stamcellen en DNA-aanpassingen) kunnen steeds meer orgaanproblemen worden opgelost en nieuwe lichaamsdelen gekweekte worden. Het gaat niet mer om symptomatische behandelingen, men gaat de verbanden tussen genomen, gewoonten, omgevingsfactoren en ziekten steeds beter begrijpen. Individuele genetische informatie van veel mensen en en big data technieken maken veel duidelijk, dat is ook waarom Google en Amazon graag die gegevens voor je willen opslaan in genoom-banken, als ze er dan maar in mogen snuffelen en met data mining verbanden zoeken.

Research en investeringen

Er zijn al heel veel bedrijven bezig met e-Health en de fitness markt. Grote spelers als IBM, Microsoft, Samsung en Google zijn er mee bezig. Men ontwikkeld nieuwe generaties sensoren, veel kleiner, minder invasief (niet het lichaan indringend), energiezuiniger en passend in het digitale umfeld, dus koppelbaar via Wifi, Bluetooth en het idee van een PAN, een personal of body area network. Met name de sensors worden steeds beter, en zo klein dat ze overal ingezet kunnen worden, implantaat-chips zijn al een realiteit. Google heeft al een sensor ingebouwd in een contactlens, oogvocht kan informatie geven over suiker en andere indicatoren. Informatie over jezelf, via sensors voor onder meer hartslag, temperatuur, bloeddruk en inspanningsniveaus, lifelogging technologie and quantified self methodes, maar ook informatie over kwalen, remedies en therapieën is een cruciale stap. In feite is Google al het meest geraadpleegde medische systeem, men spreekt wel over Dr. Google omdat vrijwel iedereen via het internet probeert uit te zoeken wat hij of zij mankeert, en dan vaak beter geïnformeerd raakt dan de behandelaars. Lastig, maar een teken van de tijd en ook een uitdaging en kans, waar blijven de sites en platforms, die zoekenden op dit gebied echt bijstaan en niet alleen hype-berichten verspreiden.

De vloed aan smartbands en gezondheids-sensors geeft wel aan dat deze markt zeker aan de kant van de fabrikanten en grote dienstverleners met argusogen bekeken wordt. Men probeert van alles en er worden ook denkfouten gemaakt, zoals dat de fitness klant dezelfde dingen wil als een medisch hulpbehoevende. De ene acht zich gezond, de ander ziek, die twee doelgroepen door elkaar halen en denken dat dezelfde smartband beiden zal bekoren is een illusie. Een jogger wil zich niet als patiënt zien, in de sportschool wil niemand ziek zijn. Gadgetkopers willen het allernieuwste, niet om te gebruiken maar als image-symbool, terwijl zieke mensen vooral iets willen hebben dat werkt.

Apple HealthKit

In Amerika begint men in ziekenhuizen steeds meer over te gaan op Apple gezondheidstechnologie, vooral voor het bewaken van patiënten, dat is goedkoper en werkt beter dan de bestaande complexe monitoring apparatuur. Zoals ook met BYOD ging, is het dus via de achterdeur dat Apple hier een markt betreedt. Het zat er natuurlijk in dat Apple de gezondheidmarkt op gaat, want wat is er na de communicatie en de entertainment nog aan interessante markten? De technologie is, met veel nieuwe sensors, snelle dataverwerking, koppeling aan apps en data in de cloud en integratie van dienstverlening, interactie, betaling in steeds handzamer formaten, goed op weg, het draait nu om het in de markt zetten en daar komt de user-interface natuurlijk om de hoek kijken. Apple is zeker niet de pionier in deze markt, maar bewees al eerder dat men een aantrekkelijk ecosysteem kan neerzetten, ook als nakomer in een markt. De user-interface, maar in feite het hele ecosysteem met hardware, software, content en diensten van de iPod, de iPhone en de iPad bleek de deur naar brede marktacceptatie. Wat Microsoft met eerdere tablet niet lukte, waar Nokia aan onderuit ging kon Apple wel, niet alleen met apparaten maar vooral met een geïntegreerde infrastructuur zoals iTunes, waarmee men de muziekindustrie kon binnenroeien en later de app-markt een fundament gaf.

Apple heeft met HealthKit een soortgelijke ambitie, men wil een platform bouwen waar mensen met zorgbehoeftes of gezondheidszorgen terecht kunnen. Daar speelt de Apple Watch vast een rol in, maar het is te verwachten dat men ook in de andere apparaten steeds meer sensors en subsystemen gaat inbouwen die samenwerken met het HealthKit ecosysteem. Uit traanvocht kan je suikerspiegel worden bepaald, uit bloed kun je hele reeksen gegevens halen, ook indicaties voor kanker, drugsgebruik, stress. DNA-analyse wordt al gebruikt voor persoonlijkheidstests, genetische informatie verzamelen en analyseren (genenradar) wordt steeds makkelijker, goedkoper en geeft steeds meer prijs. De combinatie met het meten van allerlei hormoonspiegels in allerlei, ook gesimuleerde situaties maakt dat de techniek echt dwars door je heen gaat kijken en beter kan diagnosticeren en voorspellen wat er gebeurt. Real-time analyse, niet meer wachten op de uitslag. Je hebt geen dure ziekenhuislaboratoria, scans en bloedprikkerij meer nodig, maar wat doe je met al die gegevens? Het gaat dan niet alleen om direct medisch nuttige gegevens, we gaan steeds meer ook meetwaardes relateren aan stemmingen, aan emoties. Met een wat complexer sensorsysteem zou bijvoorbeeld Amazon kunnen meten op welke produkten je positief of negatief reageert, datingsites kunnen gaan meten welk type of zelfs welk individu je aantrekt, sextools gaan je reacties terugkoppelen en ook qua privacy gaan hier weer grenzen verlegd worden. De vraag is of we zelf wel alles willen weten of dat anderen dat weten, je raakt snel in de stress als je de hele tijd geconfronteerd wordt met meetwaarden en analyses die enge dingen voorspellen. De epigentica, het idee dat je door de omgeving of zelfs door het denken en mediteren invloed kunt hebben op het al dan niet aanschakelen van genetische mogelijkheden, komt steeds meer in beeld. Een diagnose is in die visie geen eindoordeel, maar een signaal dat er iets moet veranderen.

Handel

Al die nieuwe technieken en mogelijkheden kunnen we zien in een soort brede eindvisie, over 20 of 30 jaar is de medische zorg en begeleiding van hulpbehoevenden vast heel anders ingericht dan nu. Maar dat is toekomstmuziek, in de aanloop er naar toe is nog veel te doen. Daar liggen kansen, al was het maar omdat de gemiddelde zorginstelling, huisartsenpraktijk, buurtkliniek meestal behoorlijk achterloopt. Men heeft moeite zelf simpele administratieve taken in te passen, werkt met verouderde systemen, beperkte opslag, bandbreedte en backup. Daar is nog een boel te doen, wie in die sector goede service en steun kan bieden en de ogen openhoudt voor nieuwe opties zoals het leveren van smartbands en sensors en die via apps en links ook kan koppelen aan de ‘normale’ administratieve bedrijfsvoering in de zorg kan er nog een leuke boterham aan verdienen.

 

Home

Dieptedossiers

Dealer Info TV

Dealer Info

Agenda

ICT webnieuws

Partnerdagen

Luc Sala's columns

Contact

Bedrijvengids

Archief

 

Vacatures

 
website development: GF&FA
Dealer Info • home
Vakblad voor ICT & CE retailers

Luc Sala's Blog
Shuttle Computers Handels GmbH
Wave Computers Nederland
ScanSource
G DATA Software AG
Dealer Info
Asus
Primacom