Wereldwijd Distribution Partner Concept Schaeffler

Schaeffler werkt in het kader van het ontwikkelen van haar distributienetwerk, op dit moment met het Distribution Partner Concept. Door de focus op specifieke distributiepartners kunnen eindklanten wereldwijd met dezelfde hoge competenties en optimale strategie bediend worden.

Tegelijkertijd wordt met deze stap de wereldwijde handel in plagiaatartikelen bemoeilijkt en daarmee zeker gesteld, dat eindklanten originele merkartikelen alleen via erkende verkoopkanalen ontvangen.

Classificatie en onderscheiding van de distributeurs

Alle distributeurs van de industriesector van Schaeffler werden wereldwijd geëvalueerd, waarbij beoordeeld werd op zowel regionale als wereldwijde criteria. Voorafgaand aan de evaluatie is een lijst met services opgesteld om het profiel waaraan een “Authorized Distributor Industrial” moet voldoen vast te stellen. Slechts wanneer aan deze hoge voorwaarden voldaan kan worden, kan de distributeur zich met een certificaat en een officiële erkenningsplaat duidelijk als gecertificeerde distributeur in de marktpositioneren. In Europa en Azië/Pacific is de beoordeling van de distributeurs reeds gestart. Alle overige regio’s volgen binnenkort. Na afsluiting van de classificatie zullen alle “Authorized Distributors”op de Schaeffler-website worden vermeld.

Voordelen voorde “Authorized Distributor Industrial”

De onderscheiding geeft de distributeurs het recht INA-en/of FAG-producten en services te verkopen. Daarvoor krijgt hij van Schaeffler een optimale ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van marketingdoeleinden, regelmatige scholing van zijn medewerkers en actieve verkoopondersteuning door de Schaeffler-organisatie. Bovendien is deze onderscheiding de basis voor de verdere uitbreiding van de zakelijke relatie tussen Schaeffler en de distributeur op de lange termijn.

Voordelen voor de markt

Als wereldwijd opererende onderneming biedt Schaeffler haar klanten een wereldwijd eenduidige standaard aan kwaliteit, know how en service. Met het Distribution Partner Concept wordt zeker gesteld, dat ook buiten de eigen organisatie –door de distributeurs – aan deze voorwaarden voldaan wordt. De “Authorized Distributors” beschikken bijvoorbeeld over een uitgebreide productkennis van de merken INA en FAG en werken met de beste methodes en systemen, om een snelle en betrouwbare uitvoering mogelijk te maken. Daarnaast ontvangen de eindklanten via een gecertificeerde distributeur gegarandeerd originele producten. Daarmee worden gevallen van plagiaat en grijze markt-praktijken ingedamd.

 

Home

Dieptedossiers

Dealer Info TV

Dealer Info

Agenda

ICT webnieuws

Partnerdagen

Luc Sala's columns

Contact

Bedrijvengids

Archief

 

Vacatures

 
website development: GF&FA
Dealer Info • home
Vakblad voor ICT & CE retailers

Luc Sala's Blog
Shuttle Computers Handels GmbH
Wave Computers Nederland
ScanSource
G DATA Software AG
Dealer Info
Asus
Primacom