ICT crisis 

Crisis treft externe ICT’ers, hardwareleveranciers en overheid. We merken het overal, restaurants die sluiten, winkelcentra die steeds grijzer en uniformer worden, maar ook de ICT krijgt nu klappen. Externe ICT’ers en leveranciers van hardware lijken als eerste de dupe te worden van de crisis, mar ook de overheid als ICT-klant bezuinigt fors. 

De overheidssector voelt de pijn van de bezuiniging: voor het eerst sinds het ontstaan van de crisis snijden overheidsorganisaties in ICT-budgetten. Dit blijkt uit de Ernst & Young ICT Barometer, die in lijn ligt met andere inzichten over de positie van de ICT. Er zijn lichtpuntjes, maar de aanhoudende crisis en de bezuinigingen tikken door, ook de omslag en overstap naar mobiel computeren en de tablet-golf hebben invloed, desktop vervangingen lijden daar onder, er zijn nog wel investeringen in internet-apparatuur en servers. 

Hoewel een meerderheid van de ondervraagden voor de ICT Barometer nog steeds rekent op een stijging van de ICT- bestedingen, gaan de uitgaven aan hardware voor het eerst sinds 2009 dalen. Daarvan is met name sprake in de dienstverlening en bij de overheid. Anders dan in de overige sectoren het geval is, zet de overheidssector ook het mes in de uitgaven aan software. Het optimisme dat de overheidssector in oktober 2011 nog liet zien, is volledig verdwenen. Ook het beeld voor externe ICT-services is weinig positief. De verwachte bestedingen aan deze diensten zakken bijna over de hele linie weg. 

Slachtoffers 

De vraag naar externe ICT’ers nam het afgelopen kwartaal al af. Externe ICT’ers vormen daarmee de eerste slachtoffers van de crisis. In de dienstverlening en bij de overheid stond de positie van externe ICT’ers het meest onder druk. Vooral bij ondernemingen met meer dan 500 werknemers zijn ze uit de gratie.?De ICT Indicator daalt van een niveau van 89 punten in oktober 2011 naar 75 punten nu; het doelniveau van de ICT Horizon bevindt zich op 86 punten en daarmee is de groeiverwachting negatief. Casper Kruijt, partner bij Ernst & Young, constateert dat de uitkomsten van deze ICT Barometer er op wijzen dat de moeilijke economische omstandigheden nu op meerdere plaatsen echt pijn gaan doen. “Externe ICT’ers zullen gaan merken dat bedrijven even minder behoefte hebben aan hun diensten. Het is een normaal beeld dat externe ICT’ers de eerste slachtoffers van economische tegenslag zijn, maar tot nu toe wisten zij de dans nog te ontspringen.”

Klappen
Kruijt signaleert daarnaast dat er bij de overheid klappen gaan vallen. “Met name overheidsorganisaties met meer dan 500 werknemers nemen nu maatregelen. Ze schroeven hun bestedingen aan hardware en vooral software terug. Dat is opvallend, want tijdens de crisis van 2009 was de overheid de enige sector die niet het mes in de ICT-bestedingen zette. Bij de overheid staat het water kennelijk tot aan de lippen.”?De afname van budgetten voor hardware en externe ICT-services betekent slecht nieuws voor de toeleverende bedrijven. Vooral ondernemingen met meer dan 500 werknemers en het kleinbedrijf snijden fors in de uitgaven voor ICT. “Uit ons onderzoek blijkt dat alleen onder middelgrote bedrijven er nog animo is om te investeren in ICT”, zegt Kruijt. “Maar daarmee hebben we het enige lichtpuntje in de uitkomsten van deze ICT Barometer ook wel gehad.” 

Sectoren overheid/not-for-profit en productie/industrie vallen op 

Bij de vorige meting van de ICT Barometer in oktober 2011 waren respondenten in de sector overheid/not-for-profit aanzienlijk optimistischer dan ondervraagden in andere sectoren. Dat beeld is intussen volledig gekanteld. Verder valt op dat de sector productie/industrie verhoudingsgewijs nog tamelijk positief naar de toekomst kijkt, waardoor het totaalbeeld in gunstige zin wordt beïnvloed. Als de verwachtingen in deze sector meer naar gemiddelde waarden gaan en elders geen verbetering optreedt, dan komt de ICT-branche echt in zwaar weer. 

Kostenposten ICT-budget onveranderd 

Als grootste posten binnen het ICT-budget noemen ondervraagden software (standaard en maatwerk), servers, telecom, website en randapparatuur. Dit komt overeen met de uitkomsten van het onderzoek van vorig kwartaal. Cloud computing wordt door de ondervraagden met afstand als de grootste groeipost binnen het ICTbudget beschouwd. Consultancy en (interim) management zijn uit de gratie. 

IICT Indicator en ICT Horizon 

De ICT Indicator daalt van een niveau van 89 punten in oktober 2011 naar 75 punten eind januari 2012. Het huidige beeld is een voortzetting van de sterke fluctuaties die we sinds begin 2010 zien. Het doelniveau van de ICT Horizon bevindt zich op 86 punten en daarmee is de groeiverwachting licht negatief. 

De ICT Indicator  is een index gebaseerd op een deel van de onderzoeksresultaten van de ICT Barometer. De stand van de index is het resultaat van de analyse van ruim 10.000 onderzoeksgegevens. 

 

Home

Dieptedossiers

Dealer Info TV

Dealer Info

Agenda

ICT webnieuws

Partnerdagen

Luc Sala's columns

Contact

Bedrijvengids

Archief

 

Vacatures

 
website development: GF&FA
Dealer Info • home
Vakblad voor ICT & CE retailers

Luc Sala's Blog
Shuttle Computers Handels GmbH
Wave Computers Nederland
ScanSource
G DATA Software AG
Dealer Info
Asus
Primacom