COOLProfs kiezen tussen standaardpakket en maatwerkoplossing

IT-dienstverlener COOLProfs heeft een model ontwikkeld waarmee organisaties eenvoudig kunnen bepalen of, gegeven hun specifieke situatie en de aard van het betreffende bedrijfsproces, een standaardpakket de beste juiste keuze is of dat ze beter af zijn met een maatwerkoplossing.

De verhouding van unieke versus generieke processen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate van volwassenheid van een organisatie. Zo bestaat bij startende ondernemingen doorgaans circa 80 procent van de processen uit unieke processen. Dit komt omdat het voor startende ondernemingen cruciaal is om zich te onderscheiden. Bij bestaande organisaties is, door de schaalvergroting en ondanks inspanningen om te blijven innoveren, vaak nog maar 20 procent van de processen uniek. Omdat beide soorten organisaties worden gekenmerkt door verschillende typen bedrijfsprocessen, zouden ze, in theorie althans, ook verschillende, bij de bedrijfsprocessen aansluitende systeemlandschappen moeten hebben.

Bewuste keuze

Het door COOLProfs ontwikkelde Omega-model voor Automatiseringsstrategie biedt organisaties via een tweetrapsraket een praktische leidraad voor de meest geschikte automatiseringsstrategie en een gezond systeemportfolio. Allereerst helpt het model organisaties meer inzicht te verkrijgen in de aard en het onderscheidend vermogen van hun bedrijfsprocessen; het geeft een antwoord op de vraag in welke fase van de levenscyclus een bedrijfsproces zich bevindt en of het al dan niet om een uniek en/of bedrijfskritisch proces gaat. Organisaties kunnen vervolgens aan de hand van de antwoorden en met behulp van het model bepalen of ze een bedrijfsproces het beste zouden kunnen ondersteunen met een maatwerksysteem of met een standaardpakket.

Eric ten Harkel, directeur van COOLProfs: ‘De ideale automatiseringsstrategie zal altijd bestaan uit een combinatie van standaardpakketten en maatwerk-oplossingen. Bij standaardpakketten moet worden voorkomen dat deze te sterk worden aangepast. Dit kost niet alleen veel geld, maar tevens verdwijnt zo een belangrijk voordeel van standaardpakketten, namelijk eenvoudig te installeren nieuwe versies van het systeem. Een veel gebruikte stelregel is om niet meer dan 10 à 15 procent van de aanschafkosten van het standaardpakket aan consultancy te besteden om het systeem aan te passen aan de processen van de organisatie’.

Integratie van systemen

Ten Harkel benadrukt dat een organisatie er nog niet is met een standaardpakket voor de ondersteuning van de generieke processen en flexibele maatwerkoplossingen voor de unieke processen: ‘Het geheel is meer dan de som der delen, in die zin dat op zichzelf goed werkende systemen ook in samenhang met elkaar moeten functioneren. Alles staat of valt daarom met de integratie van de systemen. Een goede applicatiearchitectuur is voor iedere organisatie onontbeerlijk. Het gebruik van standaard webservices als koppeling tussen standaard- en maatwerkapplicaties draagt eveneens bij aan een goede integratie. Bijkomend voordeel is dat met standaard webservices bestaande functionaliteit en gegevens goed te ontsluiten zijn, waardoor zoveel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van de bestaande systemen en infrastructuur in de organisatie.’

 

Home

Dieptedossiers

Dealer Info TV

Dealer Info

Agenda

ICT webnieuws

Partnerdagen

Luc Sala's columns

Contact

Bedrijvengids

Archief

 

Vacatures

 
website development: GF&FA
Dealer Info • home
Vakblad voor ICT & CE retailers

Luc Sala's Blog
Shuttle Computers Handels GmbH
Wave Computers Nederland
ScanSource
G DATA Software AG
Dealer Info
Asus
Primacom