Notice: Undefined offset: 1 in /home/users/d/e/dealeb/www/phtdocs/columns.php on line 29
Luc Sala's columns • Dealer Info

Mobility-Platform: lobbyclub

Als het goed gaat met een bepaalde branche blijkt er vaak ook geld te zijn voor stevige lobby-activiteiten, al kun je je dan afvragen of dat geen mosterd na de maaltijd is. Niemand kan twijfelen aan de vloedgolf van mobiliteits-technologie die ons momenteel overspoelt, is het dan nodig daarvoor speciaal een platform op te zetten? Is die groeimarkt niet in staat op eigen benen te wandelen, waarom gaat de overheid daar nog wat extra promotie voor maken? Is dat een goedmakertje vanwege het umts-debacle, waar overigens de Nederlandse regering niet eens zo erg schuldig aan is, het was vooral de veiling in Duitsland die onder meer de KPN in de problemen bracht. Of blijft de opbloei van m-Commerce uit, iets waar de telco's natuurlijk wel op hoopten als moneymaker? Is het Mobility-platform eigenlijk wel iets anders dan proberen om de hele
UMTS-rotzooi (te hoge prijzen en onrealistische verwachtingen over marktvraag) te verbloemen en de schuldige partijen (overheid, parlement en telco's) uit de wind te houden.
Dergelijke vragen komen op nu het relatief onbekende Nederland-ICT met hulp van het ministerie van Economische Zaken een Mobility-Platform het licht heeft doen zien. Alweer een lobbyclub, want op ICT-gebied zijn meerdere organisaties bezig in Den Haag de belangen van deze branche onder de aandacht van de regering en parlement proberen te brengen, zoals het EPN.
Men ziet zichzelf overigens niet als lobbyclub, maar dat is waarschijnlijk om het Ministerie van Economische Zaken mee te laten doen, een club die met Twinning en andere soortgelijke projecten toch al erg veel bloed aan haar handen heeft, miljarden stopte in steunprojecten maar echt resultaten boeken lukte zelden, er is dan ook wel gesuggereerd dat Ministerie maar op te heffen. En gaat het nu anders? Het Mobility Platform is, zo heet dat
mooi, opgericht door en voor de markt. De Founding Members van het Platform zijn Cisco, Getronics, HP, KPN Mobiel, LogicaCMG, Lucent Technologies, Microsoft, Nokia, RAM Mobile Data en Telfort. Bedrijven met belangen dus, de afnemers of grootgebruikers zoals de BTG (Telecom grootgebruikers) missen we, maar ook publieksorganisaties als de Consumentenbond en waar is T-Mobile of zeg maar Microsoft.
Met gebundelde kennis en ervaringen zegt het platform zich met een 'precompetitieve' boodschap tot Nederlandse bedrijven, overheden en organisaties te richten om hen mobiele (data)oplossingen te bieden voor concrete toepassingen in hun verticale markten. Pieter Spohr van het platform noemt als doelstelling 'een onafhankelijk initiatief van Nederland~ICT namens de ICT-sector om in directe afstemming met het Ministerie van Economische Zaken, kennisinstellingen, aanbieders van mobiele (data) oplossingen en gebruikers de markt open te breken'.
Het gaat dus om promotie, om stimulering; het verspreiden van praktische kennis over mobiele datatoepassingen, voorlichting. Want daar zou het nog aan ontbreken, ondanks alle publiciteit over de mobiele markt zou de kennis bij gebruikers en potentiŽle gebruikers over de mogelijkheden nog erg tegenvallen. Of mogen we misschien opmerken, dat er eigenlijk maar weinig toepassingen zijn ontwikkeld waar echt een markt voor zou zijn, maar wel heel veel speeltjes die vallen onder de noemer technologie-push?
Samenwerking met het Breedband Expertise Centrum van EZ, ook al zo'n club die we niet kunnen betrappen op nadenken over wat je met al die bandbreedte dan aanmoet, moet de kar nog een extra zetje geven.
In het vak wordt enigermate getwijfeld aan het nut en de overlevingskansen van zo'n club. De partijen in die markt zoals de mobiele telefonie-aanbieders werken niet soepel samen en bijvoorbeeld de golven gratis of bijna gratis mobieltjes zijn daar een mooi voorbeeld van, het is nog steeds een vechtmarkt. De aanbiedingen voor gratis of bijna gratis telefoons geven wel aan, dat er of nog heel veel te verdienen valt of men nieuwere diensten probeert te slijten die op zich weer lekker veel opbrengen. De uitgaven aan SMS schijnen al hoger te zijn dan aan muziek (CD's), voornamelijk jongeren doen van alles met hun mobieltje; spelletjes, foto's versturen, en met de nieuwste GPRS modellen. De industrie verkeek zich misschien op UMTS, maar is in het hele veld van recessie-problemen nauwelijks een bedrijfstak in nood te noemen, of is stevige concurrentie al voldoende om overheidssteun te krijgen?
Het lijkt er een beetje op dat dit hele spiel bedoeld is om het zieligheidgehalte van de UMTS-aanbieders te verhogen. Die zijn allemaal veel te traag in het echt op de markt brengen van hun technologie (KPN denkt over medio 2004 na een praktijkproef in Zuid Holland) en verwijten de overheden dat ze door die veilingtoestand van een paar jaar geleden zo onderuit zijn gegaan, dat ze nu geen geld hebben om te investeren in feitelijke aanleg en marketing. Allemaal met een sausje van broodnodige vernieuwing, concurrentiepositie en andere smoezen waar ministers van Economische Zaken altijd gevoelig voor blijken. Dit soort opzetjes voedt de gerede twijfel aan het inzicht en de visie van deze minister, die in telecomzaken, zoals rond OPTA en de spamwetgeving tamelijk clientelistisch opereert. Roep maar wat en de minister gaat wel weer overstag, mee of tegen de Brusselsche trends in, zat die man niet in het kabinet om z'n dochter wat extra status te geven?

Luc Sala

© Dealer Info

Archief oudere columns

Home

Dieptedossiers

Dealer Info TV

Dealer Info

Agenda

ICT webnieuws

Partnerdagen

Luc Sala's columns

Contact

Bedrijvengids

Archief

 

Vacatures

 
website development: GF&FA
Dealer Info • home
Vakblad voor ICT & CE retailers

Luc Sala's Blog
Shuttle Computers Handels GmbH
Wave Computers Nederland
ScanSource
G DATA Software AG
Dealer Info
Asus
Primacom