Notice: Undefined offset: 1 in /home/users/d/e/dealeb/www/phtdocs/columns.php on line 29
Luc Sala's columns • Dealer Info

MKB-NEDERLAND EN KPN

Branchevereniging sluit discutabele deal

Op een persconferentie/lunch die blijkbaar meer bedoeld was als lobbypraatje kwam Scheepbouwer feitelijk nog eens duidelijk maken, dat KPN in het verleden het MKB een beetje uit het oog is verloren en daar nu wat aan wil doen. We merken dat op meer fronten, als de vaste lijn eenmaal weg is, heeft men niet zo veel meer op met de KPN. Maar er wordt aan gewerkt. MKB-Nederland en KPN gaan ondernemers nu informeren over ICT-toepassingen. Een samenwerking tussen een vereniging van bedrijven met één aanbieder, waarbij over de tussenhandel en retailers die normaal de brug slaan tussen aanbieders en klanten blijkbaar niet meetellen. Hoeveel vakhandelaren zijn lid van MKB-Nederland en worden hier buitenspel gezet? In hoeverre misbruikt MKB-Nederland haar positie hier om voor KPN als klantenwerver op te treden.

Met wat dreigende taal “Ondernemers onderbenutten ICT-mogelijkheden en lopen hiermee risico’s” worden de leden van MKB Nederland aangespoord om toch vooral maar te investeren. Of dat zinvol is blijft de vraag, hoeveel leveren al die websites en ERP implementaties nou eigenlijk op, of is dat een vraag die ongepast is als de heren hoogmogenden hun verhaal komen doen en met wat zelfbetaalde research hun gelijk bewijzen? De stelling is dat
MKB-ondernemers zeer beperkt bekend zijn met hedendaagse ICT-oplossingen. Ze benutten de voordelen van ICT voor hun bedrijfsvoering onvoldoende, wat een risico vormt voor hun concurrentiepositie. Tot deze conclusies komt MKB-Nederland na onderzoek dat TNS-NIPO in opdracht heeft uitgevoerd. MKB-Nederland wil het MKB daarom gaan informeren over de mogelijkheden van ICT en gaat hiervoor een samenwerking aan met KPN. Nou, nou, lekker onafhankelijk, zo’n deal, zijn de leden daar wel van gediend? De cijfers zijn dreigend genoeg. Computers met randapparatuur en administratieve softwareprogramma’s zijn weliswaar ingeburgerd in het MKB, maar van integratie van ICT-systemen en andere kostenbesparende efficiënte ICT-toepassingen maakt een groot deel geen gebruik. Van de MKB-ondernemers zegt 76 procent beperkt of niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die ICT kan bieden. Daarnaast geeft 85 procent aan niet optimaal gebruik te maken van moderne ICT-oplossingen.

De onderzochte MKB-bedrijven geven aan dat bij hen de zaken niet altijd optimaal zijn georganiseerd: slechts in 44 procent van de bedrijven is de software grotendeels of volledig geïntegreerd, waardoor sneller gewerkt kan worden en minder fouten worden gemaakt. Minder dan de helft van de MKB-bedrijven (45 procent) heeft bij klantcontacten direct klantgegevens beschikbaar en 16 procent van de middenbedrijven (10-250 werknemers) constateert dat vaak dubbele handelingen worden uitgevoerd. Ondanks dat veel ondernemers mobiele werknemers in dienst hebben, wordt mondjesmaat gebruikgemaakt van mobiele oplossingen. Slechts 13 procent van de bedrijven biedt de mogelijkheid om van buiten het bedrijf in te loggen op de backoffice en 28 procent van de bedrijven biedt extern toegang tot e-mail.

VoIP, bellen via internet, kan het MKB waarschijnlijk forse besparingsmogelijkheden bieden. Ruim de helft van de ondernemers (56 procent) heeft echter nog nooit van VoIP gehoord en van degenen die er wel van gehoord hebben, weet de helft niet wat de mogelijkheden hiervan voor hun bedrijf zijn. Opmerkelijk is dat 55 procent van de MKB-ondernemers niet over een eigen website beschikt en nog geen kwart (23 procent) van de websites van MKB-bedrijven mogelijkheden biedt om aankopen via de website te doen.

Over het algemeen zijn bedrijven zich ervan bewust dat er kansen blijven liggen: bijna tweederde van alle MKB-bedrijven is van mening dat ICT-toepassingen de productiviteit van het bedrijf kunnen vergroten. Om het MKB hierin te ondersteunen, wil MKB-Nederland het MKB samen met KPN gaan informeren over welke ICT-toepassingen in het eigen specifieke bedrijf een meerwaarde opleveren.

Hierbij kan worden gedacht aan VoIP, mobiele oplossingen en toepassingen zoals conference calls (telefonische vergaderingen), waarmee veel tijd kan worden bespaard met vergaderingen met mensen op verschillende locaties. Of toepassingen waarbij automatisch berichten worden doorgestuurd naar toeleveranciers, of klanten op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken rond hun order.

Aan het huidige ICT-aanbod valt nog veel te verbeteren volgens het MKB: slechts 34 procent van de ondernemers denkt dat ICT-aanbieders de bedrijfsvoering voldoende kennen om passende ICT-aanbiedingen te kunnen doen; een overgrote meerderheid voelt zich onvoldoende begrepen door ICT’ers. Daarbij blijkt 64 procent van de bedrijven behoefte te hebben aan één aanspreekpunt voor ICT. In juni wordt een ICT-Plein gelanceerd, waarop trends en ontwikkelingen worden toegelicht, branchespecifieke ICT-vraagstukken worden besproken en gerichte oplossingen worden aangedragen. Het ICT-Plein wordt toegankelijk via de websites van MKB-Nederland en KPN. Daarnaast gaan MKB-Nederland en KPN met ondernemers in gesprek om de bedrijfsvoering van de individuele ondernemer beter te leren kennen en gerichte oplossingen aan te dragen. Zo komen vanaf mei zogeheten ‘communities’ beschikbaar via een besloten ledensite van MKB-Nederland, waar met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties wordt gesproken over ICT-ontwikkelingen in de branche, huidige knelpunten en mogelijke oplossingen. Ook gaan MKB-Nederland en KPN in samenwerking met TNO speciale branchedagen organiseren gericht op ICT-toepassingen.
Het klinkt allemaal mooi, maar komt neer op een deal tussen een branchevereniging en één van de aanbieders in de markt. Hoeveel ledengeld wordt hier gebruikt, en hoeveel schuift dat nou heen en weer tussen de heren??

Luc Sala's Datakolom

© Dealer Info

Archief oudere columns

Home

Dieptedossiers

Dealer Info TV

Dealer Info

Agenda

ICT webnieuws

Partnerdagen

Luc Sala's columns

Contact

Bedrijvengids

Archief

 

Vacatures

 
website development: GF&FA
Dealer Info • home
Vakblad voor ICT & CE retailers

Luc Sala's Blog
Shuttle Computers Handels GmbH
Wave Computers Nederland
ScanSource
G DATA Software AG
Dealer Info
Asus
Primacom