Notice: Undefined offset: 1 in /home/users/d/e/dealeb/www/phtdocs/columns.php on line 29
Luc Sala's columns • Dealer Info

Crisis alom oct 2008 

Het is weer Prinsjesdag geweest, de banken zijn min of meer gered, tijd voor stevige maatregelen en wat zie je; er gebeurt weer niks, er komen wat flutmaatregelen, maar duidelijke signalen naar de kiezer moeten weer wachten tot de volgende verkiezingen, dan komen de leugens en beloftes weer. Weet u nog, na het zuur komt het zoet, de kretologie van dit kabinet, de quasi-bereidheid tot luisteren, ondertussen stevenen we op een crisis af, de beurs blijft zieltogen en ondernemend Nederland wordt uitgehold, verkwanseld, verkocht. Dat Balkenende ons betrok bij een onrechtmatige oorlog mag niet onderzocht worden, dat onze burgerrechten genadeloos worden geofferd aan de zogenaamde veiligheid laten we maar gebeuren, dat overheids-ICT vrijwel alleen mislukkingen kent wordt verdoezeld. Minder bureaucratie, minder red tape, minder formulieren? Wat men misschien aan administratieve druk in bepaalde sectoren wint, wordt zeker voor de ondernemer met de andere hand aan Brussel gegund en daar zijn ze helemaal regelgek. Meedoen aan Europese aanbestedingen, voor het MKB onmogelijk en heel wat lokale ondernemers zijn hun overheidsklanten, waar ze jaren aan leverden, zo kwijtgeraakt. En aan wie, aan grote clubs die steeds in andere handen overgaan, waarbij contractvoorwaarden veranderen en de klant-leverancier relatie en dus de service, onderhoud en het maatwerk dat wel werkt, worden vervangen door onpersoonlijke call-centers en third party IP-adressen. Ik had gehoopt meer ‘small is beautiful’ te horen in de troonrede, meer visie, meer actie, dat men in de publieke sector op de winkel passen tot norm heeft verheven en daar nog topsalarissen en bonussen voor uitkeert, zegt genoeg. De vaart is er uit, we zijn een land van volgers geworden, slachtoffer en geen change-agent in een wereldeconomie in zwaar weer. 

Het geval ABN/Amro spreekt voor zichzelf, maar waarom heeft TomTom, toch op enig moment het marketingtechnische hoogstandje van ons land, niet veel meer aandacht van Den Haag gekregen. Lopen al onze jongens in Afghanistan met zo’n ding op zak, compleet met bermbom locaties etc.? Heeft men TomTom software geïntegreerd met de communicatiesystemen van de politie? Welnee, daar een opdracht voor plaatsen past toch alleen in parochiale culturen van landen als Frankrijk of Amerika!  Nu is het bijna te laat, TomTom loopt tegen schaalgrootte en distributieknelpunten op en verliest de impuls. Als we destijds Philips zo lauw behandeld hadden als TomTom en andere innovatiebedrijven nu, dan draaiden we nu overal GE-lampen in. De overheid wordt gedreven door angst en draagt dat over op de bevolking. Acties als de spaarlampen (die niet echt sparen, ingehaald worden door LED, en nog ongezond zijn ook) zijn defensief en maken de bevolking niet energiebewust. Maar misschien is dat de grote verdienste van de Balkenende kabinetten, het volk weer dociel en volgzaam maken, heil de politiestaat. Jammer voor wie daar buiten valt, zich tweederangs voelt of weet, de verkeerde kleur heeft of het verkeerde geloof of daar over durft te schrijven of te praten, dan ben je een terrorist.  

Nederland vergrijst, ontgroent, maar verkleurt ook. Die verkleuring mogen we niet zo noemen, omzichtig praat men over minderheden, niet-westerse allochtonen, maar het komt er gewoon op neer dat we verkleuren. Dat is een helder begrip, en we weten allemaal dat dit gevolgen heeft, maar daar realistisch over praten blijkt onmogelijk. Het verzandt in emotionele discussies en bangmakerij. Dat je vanwege die verkleuring in nieuwbouwwijken niet meer kan uitgaan van fietsafstanden naar school, winkels etc. is bijvoorbeeld een heel realistisch gevolg, waar echter in wijken als IJburg en Nieuw West in Amsterdam niet mee gerekend wordt. Daardoor veroordeel je vrouwen die niet fietsen wel tot loopafstanden die sociaal-psychologisch beperkend zijn, ze zijn de hele dag aan het sjouwen met boodschappen en kinderen.  

We verwachten, of is het niet meer dan hoop, dat onze volksvertegenwoordigers de vinger aan de pols houden, maar dat blijkt steeds weer een illusie. We worden continu voor het lapje gehouden. De kilometerheffing is een dergelijk sprookje, we betalen via de benzineaccijns al fors per kilometer en als je auto meer verbruikt is dat eigenlijk ook al een slurptaks. Maar nee, we gaan 5 miljard uitgeven voor dat nog niet eens geteste systeem om voor kilometers te gaan betalen, terwijl duidelijk is dat alle woon-werkrijders, alle zakelijke rijders, bedrijven en alle overheden dat gewoon gaan afwentelen, duurder zullen worden en de inflatie aanjagen. Het netto effect zal zijn dat misschien 5% van de automobilisten er nadeel van ondervindt, het is dus nodeloze en ondoordachte verkwisting. Met wel als leuk gevolg, dat de overheid precies weet waar iedereen altijd is en geloof me, justitie krijgt toegang tot die gegevens en de belastingdienst waarschijnlijk ook. 

De overheid stelt zich allerlei mooie doelen, maar er komt bitter weinig van terecht, de HSL rijdt nog niet echt, de Betuwelijn werkt maar half en het werk aan de NZ-Lijn in Amsterdam wordt steeds stilgelegd vanwege onvoorziene lekken, waardoor huizen wegzakken. Men praat al jaren over versoepeling van het ontslagrecht, maar als je mij vraagt is de nu voorgestelde regeling alleen nog maar nadeliger voor de werkgever, omdat het er op neer gaat komen dat iedereen, ongeacht de omstandigheden (en bij een salaris beneden de 75.000 euro) recht krijgt op zoveel maanden salaris. Of er nu sprake is van een economische noodzaak of niet, de werkgever moet dus feitelijk rekening gaan houden met een reservering van 1 maand per jaar voor ontslagregelingen, dus 8% van de salarissom. Maar probeer die post maar eens op je balans te zetten, het drukt de winst aanzienlijk.  Voor heel Nederland zou dat neerkomen op een megabedrag aan reserveringen, ik schat ongeveer 30 miljard. Dat zou onmiddellijk een vermindering van belastingopbrengst van misschien wel 10 miljard euro betekenen, maar daar hebben de politici wellicht niet over nagedacht. Vorm boven inhoud, het heeft lang gewerkt, maar we zien nu toch ernstige barsten komen in de illusies. 

Neem de verzekeraars, het verhaal van de woekerpolissen is bekend, daar heeft slimme marketing en het verzwijgen van de echte risico’s de consument verleid tot deals, die achteraf slecht uitpakten. Dat wordt nu gelukkig deels geregeld, men praat over 6 miljard compensatie. Nu men eenmaal gaat snuffelen in de manier waarop banken en verzekeraars opereren, gaat de beerput open. Want ook in de zogenaamde spaarhypotheken met gekoppelde levensverzekering is de consument grof geld uit de zak geklopt. Heel veel mensen, die sinds plm. 1980 een huis kochten, kregen alleen maar een hypotheek op die voorwaarden. Het stond niet op papier, maar de hypotheekbank eiste als zekerheid een levensverzekering en daar werd fors, ik durf best te zeggen schofterig op verdiend. Men berekende aan ongespecificeerde kosten en op basis van zogenaamde actuariële tabellen premies die jaarlijks steeds hoger werden. Omdat men de makelaar c.q. bank vertrouwde, werd er eigenlijk ongezien voor getekend, maar het komt er op neer, dat er in totaal over 30 jaar zo’n 20.000 euro te veel werd betaald voor een aflopende (contraverzekering) van 100.000 euro. Wie dat wil controleren, kijk maar even wat zo’n levensverzekering nu kost. Je kunt al terecht voor 6 euro per maand (ofwel 2000 in totaal over 30 jaar). Met andere woorden, de verzekeraars hebben in het verleden en bij toch een soort gedwongen nering, 5 tot 10 keer te veel geïncasseerd en bij 1 miljoen nieuwe polissen per jaar zou dat wel eens kunnen neerkomen op honderd miljard of meer woekerwinst. Daar komt vast nog wel een rel over, maar heeft u ook zo’n spaarhypotheek, gelijk opzeggen dus. 

En dan het langer werken, we moeten langer aan de gang, want we vergrijzen. Bij ons en in veel westerse landen staat de pensioenleeftijd van 65 jaar ter discussie, want we kunnen de AOW niet meer betalen en er zijn niet genoeg werkers meer. De gemiddelde leeftijd bij overlijden wordt steeds hoger, roept men. Het probleem hier is echter dat men de levensverwachting rekent vanaf de geboorte, en niet vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. De levensverwachting stijgt niet omdat mensen in absolute zin ouder worden, maar omdat steeds minder mensen vóór hun 50e levensjaar overlijden. Haalt men eenmaal de leeftijd van 65 jaar, dan is, zeker voor mannen, de levensverwachting de laatste 50 jaar niet significant toegenomen. In 1960 bedroeg de levensverwachting van 65-jarige mannen nog 13,9 jaar, tegenover 15,4 jaar in 2006. Het echte probleem is dat er meer senioren komen, maar ook dat de sterfkosten toenemen (dat heet ingewikkeld de decompressie van de morbiditeit), het sterven duurt langer. Zieke mensen gaan niet zo snel dood en dat kost meer aan zorg en behandeling. Gezond leven en preventieve zorg klinken heel mooi, en je wordt er wel ouder van, maar macro-economisch gezien is dat een dure grap. Voor de belastingdienst en verzekeraars kun je het beste op je 65-ste een hartaanval krijgen, dat is het goedkoopste. Sterven is duurder naarmate je ouder wordt, dat klinkt ontzettend bizar, maar speelt wel degelijk mee bij de discussie over langer doorwerken. En wist u dat mensen die een levensverzekering afsluiten langer leven dan de gemiddelde levensverwachting? 

Ook bij de discussie over langer werken wordt er dus van alles bijgehaald, dat eigenlijk niet ter zake doet. Accepteren dat we gewoon jongere mensen moeten zoeken, die voor al die ouderen komen zorgen en dat die uit andere landen zullen komen, daar wil men niet aan. Voor een deel omdat men bang is voor verdere verkleuring, voor islamisering, voor verwatering van onze inheemse cultuur. Maar staat er niet in onze grondwet dat iedereen binnen de grenzen van het rijk gelijk is? En het woord burger, dat in de Troonrede zo graag wordt gebruikt, staat nergens in de grondwet, dat is een slimme manier om geleidelijk toch tweederangs mensen aan te duiden, de niet-burgers en wie zijn dat dan? 

Luc Sala 

 

Archief oudere columns

Home

Dieptedossiers

Dealer Info TV

Dealer Info

Agenda

ICT webnieuws

Partnerdagen

Luc Sala's columns

Contact

Bedrijvengids

Archief

 

Vacatures

 
website development: GF&FA
Dealer Info • home
Vakblad voor ICT & CE retailers

Luc Sala's Blog
Shuttle Computers Handels GmbH
Wave Computers Nederland
ScanSource
G DATA Software AG
Dealer Info
Asus
Primacom